Cổng tư vấn dành cho người nước ngoài

Chúng tôi cung cấp thông tin bằng nhiều ngôn ngữ với sự hợp tác giúp đỡ của các tình nguyện viên, ví dụ như các thông tin liên quan đến hoạt động giao lưu quốc tế, hay thông tin nhằm giúp cho người nước ngoài có cuộc sống thoải mái ở thành phố Osaka. Ngoài … Đọc tiếp Cổng tư vấn dành cho người nước ngoài