Vận hành ngân hàng tình nguyện viên

Ngân hàng tình nguyện viên ihouse là chế độ tình nguyện viên được tổ chức bởi Trung tâm giao lưu quốc tế Osaka. Với mục đích nhằm thúc đẩy hoạt động giao lưu quốc tế của cá nhân, dành cho người dân toàn vùng Kansai nói chung và trung tâm là Osaka nói riêng. Từ … Đọc tiếp Vận hành ngân hàng tình nguyện viên