Salon giao tiếp dành cho người nước ngoài.

Bạn có muốn vừa trò chuyện vui vẻ vừa học tiếng nhật với tình nguyện viên đã có kinh nghiệm hướng dẫn tiếng nhật không? Nội dung Dựa theo nguyện vọng của người tham gia mà tình nguyện viên có kinh nghiệm hướng dẫn tiếng nhật sẽ dạy. Đặc biệt chú trọng vào phần giao … Đọc tiếp Salon giao tiếp dành cho người nước ngoài.