Lớp học tiếng Nhật dành cho trẻ em [Sân chơi cho trẻ em]

Lớp học cho trẻ em có xuất thân từ nước ngoài. Hiện tại, vì số lượng học sinh đã kín chỗ nên chúng tôi không tiếp nhận học sinh mới cấp tiểu học/trung học cơ sở. Tuy nhiên, đối với học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở ở nước mình và mong muốn … Đọc tiếp Lớp học tiếng Nhật dành cho trẻ em [Sân chơi cho trẻ em]