Salon tiếng Nhật ngày chủ nhật

Lưu ý: Cần phải đăng ký trước. Vào chủ nhật hàng tuần, các tình nguyện viên người nước ngoài và người Nhật của Trung tâm giao lưu văn hóa quốc tế Osaka có tổ chức lớp tiếng Nhật「Salon tiếng Nhật ngày chủ nhật」. Khi bạn gặp khó khăn về đọc hiểu những văn bản hành … Đọc tiếp Salon tiếng Nhật ngày chủ nhật