Salon tiếng Nhật ngày chủ nhật

Nhất định phải đọc trước khi đăng kí tham gia lớp “Salon tiếng Nhật ngày chủ nhật”.                  ■Trung tâm giao lưu quốc tế Osaka, sẽ tổ chức lớp “Salon tiếng Nhật ngày chủ nhật” vào chủ nhật hàng tuần do tình nguyện viên nước ngoài và tình … Đọc tiếp Salon tiếng Nhật ngày chủ nhật