Lớp học dự bị cho trẻ em có xuất thân từ nước ngoài chuẩn bị vào tiểu học

Đối tượng dành cho trẻ em có xuất thân từ nước ngoài chuẩn bị học tiểu học. Ngay trước khi nhập học, trẻ sẽ được học tiếng Nhật cần thiết cho việc học tại trường tiểu học, hay tìm hiểu về sinh hoạt tại trường học Nhật Bản. Lớp học tiếng Nhật khác Lớp tiếng … Đọc tiếp Lớp học dự bị cho trẻ em có xuất thân từ nước ngoài chuẩn bị vào tiểu học