Lớp tiếng Nhật thực tế trong công việc

Đây là lớp học tiếng Nhật nơi người nước ngoài đang sinh sống học về tiếng Nhật cần thiết dùng trong công việc tại Osaka, và học về văn hóa doanh nghiệp.  Nội dung Giáo viên có chứng chỉ dạy tiếng Nhật, sử dụng giáo trình tự biên soạn, dùng tiếng Nhật để giảng dạy … Đọc tiếp Lớp tiếng Nhật thực tế trong công việc