Pre-school para sa mga Batang may Dugong Dayuhan

Para sa mga batang nasa preschool na may mga dayuhang ugat. Matututunan ng bata ang wikang Hapon at buhay sa paaralang Hapon na kinakailangan para sa pag-aaral sa elementarya bago pumasok sa eskwela.   Iba pang mga Klase sa Wikang Hapon Wikang Hapon para sa Pang-araw-araw na Pamumuhay Kurso na itinuturo ng Japanese Language Education … Ipagpatuloy ang pagbabasa Pre-school para sa mga Batang may Dugong Dayuhan