(Đoàn thể pháp nhân vì lợi ích cộng đồng) Trung tâm giao lưu quốc tế Osaka

Trung tâm giao lưu quốc tế Osaka, ngoài việc là nơi trợ giúp người nước ngoài, nơi tổ chức những hoạt động giao lưu, hợp tác phát triển tại khu vực Osaka nói riêng và toàn vùng Kansai nói chung. Còn là nơi thông qua các chương trình thúc đẩy quan hệ quốc tế, giúp … Đọc tiếp (Đoàn thể pháp nhân vì lợi ích cộng đồng) Trung tâm giao lưu quốc tế Osaka