Trung tâm thông tin

Với tư cách là điểm giao lưu thông tin quốc tế dành cho những công dân nước ngoài đang sinh sống tại thành phố nói riêng, cũng như công dân thành phố nói chung, chúng tôi thu thập và cung cấp những thông tin, tài liệu liên quan đến vấn đề chung sống đa văn … Đọc tiếp Trung tâm thông tin