Trung tâm thông tin

Trung tâm thông tin tạm nghỉ đến 30 tháng 9 năm 2021. Thông tin chi tiết tại đây.

Hướng tới đối tượng người nước ngoài tại Nhật trên hết là các công dân nước ngoài của thành phố với tư cách là điểm giao lưu thông tin quốc tế, thu thập và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến cộng đồng đa văn hóa, giao lưu và hợp tác quốc tế, hỗ trợ du học sinh… Tổng hợp nhiều tính năng tiện lợi như có thể tự do xem sách báo, hình ảnh trên nhiều lĩnh vực, các loại báo và tạp chí nước ngoài, cá nhân có thể trực tiếp giao lưu trao đổi nhiều thông tin qua bảng trao đổi thông tin được bày trí sẵn . Tất cả mọi người đều có thể sử dụng.

 

Giao lưu thông tin quốc tế・Góc đọc sách

Chúng tôi tập hợp và cung cấp nguồn thông tin, sách báo, tranh ảnh liên quan đến việc sinh sống trong cộng đồng đa văn hóa, giao lưu hợp tác quốc tế, hỗ trợ du học sinh. Đặc biệt các tài liệu, thông tin liên quan đến hỗ trợ sinh hoạt cho nước ngoài, hỗ trợ học tiếng Nhật, tiếp thu văn hóa Nhật Bản và tăng cường giao lưu quốc tế, hoạt động tình nguyện và hoạt động giao lưu quốc tế của các tổ chức phi lợi nhuận NGO NPO sẽ được chú trọng.
※Sử dụng dựa trên hình thức đọc

Góc báo và tạp chí nước ngoài

Bạn có thể tự do tham khảo báo và tạp chí (tiếng Nhật・ tiếng nước ngoài) của nhiều quốc gia và các khu vực trên thế giới

Góc máy tính Internet

Sử dụng miễn phí máy tính đã được thiết lập sẵn các phần mềm văn phòng Word, Excel, Powerpoint và sử dụng internet với nhiều ngôn ngữ tự do.

 

Góc trưng bày Catalogue

Không gian bày trí cung cấp các loại catalouge có nội dung từ học tiếng nhật, ngoại ngữ du học đến thông tin liên quan giao lưu quốc tế có thu phí bởi các tổ chức đoàn thể lợi nhuận hay phi lợi nhuận

Bảng trao đổi thông tin

Thiết lập bảng thông tin nhằm phục vụ cho các cá nhân có nhu cầu trao đổi thông tin liên quan tới việc giao lưu ngôn ngữ, văn hóa, tuyển dụng, nhà ở…

 

News by Category

Banner của các tổ chức liên quan
Banner quảng cáo
PAGE TOP
%d bloggers like this: