Trang thông tin dành cho người chưa thành thạo tiếng Nhật

関連記事: Thông tin liên quan đến lớp học tiếng Nhật(Tập hợp liên kết) 日本語学習に関する情報(リンク集) 日语学习相关信息(链接集) Information about Learning Japanese(Link collection) Impormasyon tungkol sa pag-aaral ng Hapon(Koleksyon ng mga link) 일본어학습 관련정보(링크 모음) (Đoàn thể pháp nhân vì lợi ích cộng đồng) Trung tâm giao lưu quốc tế Osaka Câu hỏi thường gặp