Bagong Impormasyon

Impormasyon Tungkol sa Pagbabakuna Laban sa Novel Corona Virus (In-update 10/18)

Impormasyon Tungkol sa Pagbabakuna Laban sa Covid-19

Reservation Status ng New Corona Vaccine (inupdate 10/18)
Pasilidad kung saan maaaring Makipag-usap o Magsalin sa Ibang Wika (inupdate 8/18)
Mga Taong Maaaring Makatanggap ng Bakuna (inupdate 10/11) 
Paano Makakapagbakuna
Para sa mga Nakatanggap ng Kupon sa Pagpapabakuna (inupdate 8/25)
Petsa ng Umpisa ng Pagpapareserba  (inupdate 8/18)
Paraan ng Pagkuha ng Appointment (inupdate 10/11) 
Paraan ng Pagkuha ng Appointment Online
Mga Bagay na Dadalhin sa Araw ng Pagpapabakuna
Tungkol sa Vaccination Certificate (Vaccination Passport) (inupdate 8/6)

Reservation Status ng New Coronavirus Vaccine

■Reservation Status ng Pangkalahatang Pagbabakuna ng New Coronavirus Vaccine

〈Mahalagang Impormasyon〉(Inupdate 10/14)

 • Sunod-sunod na ipinapadala ang kupon ng bakuna at paunang medikal na pagususri. Pakitago lamang nito.
 • Ang unang bakuna sa mga mass vaccination center ay malapit nang matapos.
  Sa mga gustong magpabakuna, mangyaring magreserba sa lalong madaling panahon.
 • Maaring magpabakuna sa mga Mass Vaccination Centers sa ibaba nang hindi kailangan magpareserba sa mga sumusunod na schedule:

① Ogimachi Pool Mass Vaccination Hall 【Oktubre 18 (Lunes) hanggang Octubre 29 (Biyernes)】10:00~19:00
②Shinsaibashi BIGSTEP Mass Vaccination Hall 【Oktubre 18 (Lunes) hanggang Octubre 29 (Biyernes)】11:00~20:00
③Yasuragi Sky Pavilion Mass Vaccination Hall 【Oktubre 14 (Huwebes) hanggang Octubre 24 (Linggo)】11:00~19:00
④ Chuo Mass Vaccination Sports Center 【Oktubre 14 (Huwebes) hanggang Octubre 24 (Linggo)】11:00~19:00

※Sa ③④ na mga vaccination center, walang pagbabakuna sa Oktubre 18
※Mangyaring pumunta sa venue ng hindi bababa sa 1 oras bago ang oras ng pagtatapos.
※Ang magpapabakuna ay 16 na taong gulang pataas at nakatira sa Osaka City sa araw ng pagbabakuna

Tungkol sa Pagreserba para sa Indibidwal sa Pagpapabakuna

Para sa mga gustong magpabakuna sa mga ospital na palagi pinupuntahan, direktang kumuha ng appointment doon.

Tungkol sa Osaka City Large-scale Vaccination Center (Intex Osaka)

・Natapos na ang pagbabakuna dito noong Setyembre 26 (Linggo).

Tungkol sa Pagpapareserba sa Ogimachi Pool Mass Vaccination Hall (bago)
・Tumatanggap ng reserbasyon. I-click ito para makita ang status ng reserbasyon dito.
・Ang pagpapareserba ay magsisimula sa Oktubre 18 (Lunes) mula 9:00 am.
・Mga araw ng pagpapabakuna: Oktubre 25 (Lunes) hanggang Oktubre 31 (Linggo)
・Magtatapos ang pagbibigay ng unang bakuna dito sa Oktubre 31.
・Ang mga taga Osaka City na nasa edad na 12 hanggang 15 taong gulang ay maaaring magpabakuna dito sa mga sumusunod na petsa lamang:
Unang Bakuna】
■ Oktubre 23(Sabado), 24 (Linggo)
■ Oktubre 30(Sabado), 31 (Linggo)

・Gagamitin ang bakunang Takeda/Moderna.
・Tignan ito para makita kung paano magpareserba sa Ogimachi Pool Mass Vaccination Hall.
Tungkol sa Pagpapareserba sa Shinsaibashi BIGSTEP Mass Vaccination Hall (bago)
・Tumatanggap ng reserbasyon. I-click ito para makita ang status ng reserbasyon dito.
・Ang pagpapareserba ay magsisimula sa Oktubre 18 (Lunes) mula 9:00 am.
・Mga araw ng pagpapabakuna: Oktubre 25 (Lunes) hanggang Oktubre 31 (Linggo)
・Magtatapos ang pagbibigay ng unang bakuna dito sa Oktubre 31.
・Ang mga taga Osaka City na nasa edad na 12 hanggang 15 taong gulang ay maaaring magpabakuna dito sa mga sumusunod na petsa lamang:
【Unang Bakuna】
■ Oktubre 23(Sabado), 24 (Linggo)
■ Oktubre 30(Sabado), 31 (Linggo)

・Gagamitin ang bakunang Takeda/Moderna.
・Tignan ito para makita kung paano magpareserba sa Shinsaibashi BIGSTEP Mass Vaccination Hall.
 Tungkol sa Pagpapareserba sa Yasuragi Sky Pavilion Mass Vaccination Hall (bago)
・Tumatanggap ng reserbasyon. I-click ito para makita ang status ng reserbasyon dito.
・Ang pagpapareserba ay magsisimula sa Oktubre 11 (Lunes) mula 9:00 am.
・Mga araw ng pagpapabakuna: Oktubre 19 (Martes) hanggang Oktubre 24 (Linggo)
・Magtatapos ang pagbibigay ng unang bakuna dito sa Oktubre 24.
・Ang mga taga Osaka City na nasa edad na 12 hanggang 15 taong gulang ay maaaring magpabakuna dito sa mga sumusunod na petsa lamang:
【Unang Bakuna】

■ Oktubre 23(Sabado), 24 (Linggo)

・Gagamitin ang bakunang Takeda/Moderna.
・Mula Oktubre 19 (Martes) hanggang 24 (Linggo), Pfizer ang bakunang gagamitin dito.
・Tignan ito para makita kung paano magpareserba sa Yasuragi Sky Pavilion Mass vaccination Hall.
Tungkol sa Pagpapareserba sa Chuo Mass Vaccination Sports Center (bago)
・Tumatanggap ng reserbasyon. I-click ito para makita ang status ng reserbasyon dito.

・Ang pagpapareserba ay magsisimula sa Oktubre 11 (Lunes) mula 9:00 am.
・Mga araw ng pagpapabakuna: Oktubre 19 (Martes) hanggang Oktubre 24 (Linggo)
・Magtatapos ang pagbibigay ng unang bakuna dito sa Oktubre 24.
・Ang mga taga Osaka City na nasa edad na 12 hanggang 15 taong gulang ay maaaring magpabakuna dito sa mga sumusunod na petsa lamang:
【Unang Bakuna】
■ Oktubre 23(Sabado), 24 (Linggo)
・Gagamitin ang bakunang Takeda/Moderna.
・Mula Oktubre 19 (Martes) hanggang 24 (Linggo), Pfizer ang bakunang gagamitin dito.

・Tignan ito para makita kung paano magpareserba sa Chuo Mass Vaccination Sports Center.
Tungkol sa Shiromi Hall Mass Vaccination Center (Osaka Castle Hall)

※Ang pagbibigay ng unang bakuna ay nagtapos noong Oktubre 3 (Linggo).
・Gagamitin ang bakunang Astrazeneca.
・Ang mga nakakuha ng unang bakuna sa Shiromi Hall ay makakakuha ng pangalawang bakuna dito mula Oktubre 17 (Linggo) hanggang Oktubre 27 (Sabado).

Ang Pagpapareserba sa OCAT Mass Vaccination Center (OCAT Bldg. 3rd Floor) 

※Ang pagbibigay ng unang bakuna ay nagtapos noong Oktubre 10 (Linggo).
・Gagamitin ang bakunang Astrazeneca.
・Ang mga nakakuha ng unang bakuna sa  OCAT Mass Vaccination Center ay makakakuha ng pangalawang bakuna dito ay makakakuha ng pangalawang bakuna dito mula Oktubre 25 (Linggo) hanggang Disyembre 12 (Sabado).


Ang pagbabakuna sa mga vaccination centers  ng bawat ward ay tapos na.

Back to top →

Pasilidad kung saan maaaring Makipag-usap o Magsalin sa Ibang Wika

May maaaring magsalin o mag-interpret sa iba’t ibang wika sa lugar ng pagbabakuna. Kung ang inaalala mo ay hindi ka marunong mag-nihongo, huwag nang mag-alala.

 • Sa Shiromi Hall Mass Vaccination Center at sa Osaka City Large-scale Vaccination Center, maaaring makipag-usap sa ibang wika.
 • Maaaring ipakipag-usap sa iba’t ibang wika ang kalagayan ng iyong pangangatawan, ang paliwanag kung saan ibibigay ang bakuna, ang mga itatanong mo sa doktor at iba pa.
 • Gamit ang machine translation, maaaring maintindihan ang paraan ng pagkuha ng vaccine.

<Mga wikang may suporta ng pagsasalin at pag-interpret>
Ingles, Chinese, Koreano, Vietnamese, Thai, Espanyol, Portuges, Russian, Filipino, Pranses, Hindi, Monggolian, Bahasa Indonesia, Nepalese, Persian, Burmese, Cantonese, German

<Mga wikang may suporta ng pagsasalin lamang gamit ang machine translation>
Swedish, Bengali at 90 wika ng iba pang mga bansa

Back to top →

Mga Taong Maaaring Makatanggap ng Bakuna

 • Pfizer vaccine: 12 taong gulang pataas sa araw ng pagpapabakuna.
 • Takeda/Moderna vaccine: 12 taong gulang pataas sa araw ng pagpapabakuna.
 • Astrazeneca vaccine: 40 taong gulang pataas sa araw ng pagpapabakuna. 18 taong gulang pataas na sumasailalim sa alinman sa mga sumusunod na kalagayan:
  ※ ① May allergy sa Pfizer at Moderna vaccine kung kaya’t hindi maaaring magpabakuna gamit ang mga ito
  ※ ② Nakapagpabakuna na ng unang bakuna gamit ang Astrazeneca sa ibang bansa.

※Kapag magpapabakuna, kailangan mong maunawaan at sumang-ayon sa mga epekto at panganib nito sa iyong katawan.

Back to top →

Paano Makakapagbakuna

・Hindi kailangan ng pera para makakuha ng bakuna. Libre ito.
・Ipadadala sa iyong bahay ang isang kupon sa pagpapabakuna sa pamamagitan ng koreo.
※Isang sulat para sa bawat isa.
・Nakasulat sa kupon kung paano makakakuha ng bakuna.
・Maaaring magpareserba kung saang lugar magpapabakuna sa pamamagitan ng telepono o internet.   ①   Kupon sa pagpapabakuna
②   Paunang medikal na pagsusuri (dito nakasulat ang iyong kalagayan ng iyong katawan, atbp.)
③   ID (passport, residence card, o iba pa)

※Para sa mga taong nagpapagamot (kasalukuyang may iniinom na gamot, at iba pa), mangyaring kumonsulta sa iyong doktor at itanong kung maaari kang magpabakuna.

Back to top →

Para sa mga Nakatanggap ng Kupon sa Pagpapabakuna

Icheck ang nilalaman ng loob ng envelope.

Ang Ipadadala sa mga taong 65 taong gulang at mas matanda
〈Mga bagay na ipadadala〉① Paunawa ukol sa bakuna ② Kupon ng bakuna ③ Paunang medikal na pagsusuri(2 kopya) ④ Tagubilin (Instruction manual) (dapat basahin bago magpabakuna)
Ang Ipadadala sa mga taong  64 taong gulang at mas bata
〈Mga bagay na ipadadala〉① Notipikasyon ② Kupon ng bakuna ③ Paunang medikal na pagsusuri(2 kopya) ④ Tagubilin (Instruction manual) (dapat basahin bago magpabakuna)

封筒ふうとう

封筒ふうとう
① Paunawa ukol sa bakuna・Nakasulat dito kung papaano makakakuha ng bakuna.
・I-click ito para sa paraan ng pagkuha ng appointment.
①Notipikasyon・Pakitago lamang ang mga laman ng envelop.
②Kupon ng bakuna

・Ito ang kupon na kailangan para makapagpabakuna.
・2 beses magpapabakuna.
・Itago ang kupon pagkatapos ng unang bakuna.
※Kailangan ang kupon sa pangalawang bakuna.
②Kupon ng bakuna

・Ito ang kupon na kailangan para makapagpabakuna.
・2 beses magpapabakuna.
・Itago ang kupon pagkatapos ng unang bakuna.
※Kailangan ang kupon sa pangalawang bakuna.。
③Paunang medikal na pagsusuri(2 kopya)
・Isulat ang iyong pisikal na kalagayan bago magpabakuna.
・Kailangan ang paunang medikal na pagsusuri sa pagpapabakuna.
・Kailangang sulatan ang dalawang pagsusuri para makatanggap ng bakuna.
※Kailangan ang pangalawang pagsusuri para makuha ang pangalawang bakuna. Huwag ninyo itong iwala.
※Para sa Pfizer vaccine, maaaring magpabakuna ng pangalawang beses pagkatapos ng mga 3 linggo.
Para sa Moderna vaccine, maaaring magpabakuna ng pangalawang beses pagkatapos ng mga 4 na linggo.
Para sa Astrazeneca vaccine, maaaring magpabakuna ng pangalawang beses pagkatapos ng mga 8 linggo.
Kung ang unang bakuna ay ginawa sa pasilidad ng Osaka City, dito rin dapat magpa-schedule ng pangalawang bakuna.
※Makikita dito ang Japanese sample (Ministry of Health, Labour and Welfare)
※Makikita dito ang salin sa Tagalog.
※May dagdag na tanong ang bersyon ng lungsod ng Osaka. Makikita dito ang salin ng karagdagang tanong.
③Paunang medikal na pagsusuri(2 kopya)
・Isulat ang iyong pisikal na kalagayan bago magpabakuna.
・Kailangan ang paunang medikal na pagsusuri sa pagpapabakuna.
・Kailangang sulatan ang dalawang pagsusuri para makatanggap ng bakuna.
※Kailangan ang pangalawang pagsusuri para makuha ang pangalawang bakuna. Huwag ninyo itong walain.
※Para sa Pfizer vaccine, maaaring magpabakuna ng pangalawang beses pagkatapos ng mga 3 linggo.
Para sa Moderna vaccine, maaaring magpabakuna ng pangalawang beses pagkatapos ng mga 4 na linggo.
Para sa Astrazeneca vaccine, maaaring magpabakuna ng pangalawang beses pagkatapos ng mga 8 linggo.
※Makikita dito ang Japanese sample (Ministry of Health, Labour and Welfare)
※Makikita dito ang salin sa Tagalog.
※May dagdag na tanong ang bersyon ng lungsod ng Osaka. Makikita dito ang salin ng karagdagang tanong.
④Mga tagubilin para sa bakuna sa corona virus
・Nakasulat dito ang tungkol sa bakuna.
※Nakasulat dito kung sino ang hindi maaaring magpabakuna, bagay na dapat itanong sa doktor sa panahon ng pagpapabakuna, ano ang magiging epekto pagkatapos mabakunahan (masakit ang braso, lalagnatin). Basahing itong mabuti.
※Mababasa dito ang salin sa Filipino.
④Mga tagubilin para sa bakuna sa corona virus

・Nakasulat dito ang tungkol sa ibibigay na bakuna.
・May Pfizer, Moderna at Astrazeneca vaccine.
※Nakasulat dito kung sino ang hindi maaaring magpabakuna, bagay na dapat itanong sa doktor sa panahon ng pagpapabakuna, ano ang magiging epekto pagkatapos mabakunahan (masakit ang braso, lalagnatin). Basahing itong mabuti.

※ Makikita rito ang paliwanag para sa Pfizer vaccine. Makikita rito ang paliwanag para sa Moderna vaccine. Makikita rito ang paliwanag para sa Astrazeneca vaccine (Ang paliwanag sa Astrazeneca ay nasa Hapon lamang).

Back to top →

Kailan magsisimula ang pagpapa-reserba

Mula Agosto 18, maaari nang magpareserba ng bakuna ang mga 12 taong gulang pataas.

・ Depende sa vaccination site, ang petsa ng pagtanggap ng reserbasyon ay magkakaiba. Tingnan ang  Reservation Status ng New Corona vaccine.

・ Ang bakuna na gagamitin ay depende sa edad. Tingnan kung sino ang mga taong maaaring makatanggap ng bakuna.

Back to top →

■Paraan ng Pagkuha ng Appointment

Maaari kang pumili kung saan magpapabakuna. Maaaring sa ospital o medikal na pasilidad na madalas mong puntahan, sa  nakatalagang pasilidad sa Osaka City para sa bakuna, o sa Self-Defense Force Osaka Large-scale Vaccination Center.

Lugar kung saan Magpapabakuna

Paraan ng Pagkuha ng Appointment

Institusyong medikal na madalas puntahan

Tanungin sa institusyong medikal kung maaaring magpabakuna doon.
Kapag pwedeng magpabakuna doon, direktang kumuha ng appointment para magpareserba.※Kung hindi maaaring magpabakuna sa madalas mong puntahang institusyong medikal,  maaaring magpabakuna sa mga site na nasa ibaba: ② Mga pasilidad sa Osaka City para sa bakuna at ③ Self-Defense Force Osaka Large-scale Vaccination Center.

②Mga pasilidad sa Osaka City para sa bakuna

Osaka City Large-scale Vaccination Center

・Ang Osaka City Large-scale Vaccination Center na ito ay nasa INTEX Osaka.
・Takeda/Moderna ang bakuna na ginagamit dito.
※Natapos na ang pagbabakuna dito noong Setyembre 26 (Linggo).
・Pagkatapos ng unang bakuna, maghihintay ng 4 na linggo muna bago magpabakuna ng pangalawang beses.
※Sa mga nakapagpabakuna mula Agosto 30 (Lunes), ang pangalawang bakuna ay makukuha sa ”Ogimachi Pool” o “Shinsaibashi Big Step” (hindi ninyo makukuha ang bakuna sa INTEX Osaka). Ang bakuna ay ibibigay sa parehong araw ng linggo sa parehong oras makalipas ang 4 na linggo

ーーーーーーーーーー

(BAGO) Ogimachi Pool Mass Vaccination Hall
1-1 Ogimachi, Kita-ku, Osaka City (sa loob ng Ogimachi Park)

・Gagamitin ang bakunang Takeda/Moderna.
・Maaaring magpareserba rito ang mga taga Osaka City na 12 taong gulang pataas sa araw ng pagbabakuna.
・Pagkatapos ng unang bakuna, maghihintay ng 4 na linggo muna bago magpabakuna ng pangalawang beses.

 

(BAGO) Shinsaibashi BIGSTEP Mass Vaccination Hall
1-6-14 Nishishinsaibashi, Chuo-ku, Osaka City

・Gagamitin ang bakunang Takeda/Moderna.
・Maaaring magpareserba rito ang mga taga Osaka City na 12 taong gulang pataas sa araw ng pagbabakuna.
・Pagkatapos ng unang bakuna, maghihintay ng 4 na linggo muna bago magpabakuna ng pangalawang beses.

 

(BAGO) Yasuragi Sky Pavilion Mass Vaccination Hall
4-19-115 Abenosuji, Abeno-ku, Osaka City

・Gagamitin ang bakunang Takeda/Moderna at Pfizer.
・Maaaring magpareserba rito ang mga taga Osaka City na 12 taong gulang pataas sa araw ng pagbabakuna.
・Pagkatapos ng unang bakuna, maghihintay ng 4 na linggo muna bago magpabakuna ng pangalawang beses.

 

(BAGO) Chuo Mass Vaccination Sports Center
2-12-31 Shimanouchi, Chuo-ku, Osaka

・Gagamitin ang bakunang Takeda/Moderna at Pfizer.
・Maaaring magpareserba rito ang mga taga Osaka City na 12 taong gulang pataas sa araw ng pagbabakuna.
・Pagkatapos ng unang bakuna, maghihintay ng 4 na linggo muna bago magpabakuna ng pangalawang beses.

 

Shiromi Hall Mass Vaccination Center
・Ang Shiromi Hall Mass Vaccination Center ay nasa loob ng Osaka Castle Hall.
・Astrazeneca ang bakuna na ginagamit dito.
・Maaaring magpareserba rito ang mga taga Osaka City na 40 na taong gulang pataas sa araw ng pagbabakuna.

 • Maaari ring magpabakuna rito ang 18 taong gulang pataas na sumasailalim sa alinman sa mga sumusunod na kalagayan:
  ※ ① May allergy sa Pfizer at Moderna vaccine kung kaya’t hindi maaaring magpabakuna gamit ang mga ito
  ※ ② Nakapagpabakuna na ng unang bakuna gamit ang Astrazeneca sa ibang bansa.

・Pagkatapos ng unang bakuna, maghihintay ng 8 na linggo muna bago magpabakuna ng pangalawang beses.

※Sa Nobyembre 16 (Martes) ang pangalawang bakuna para sa mga may unang bakuna noong Setyembre 20 (lunes).

 

OCAT Mass Vaccination Center
・Ang OCAT Mass Vaccination Center ay nasa 3rd Floor ng OCAT Building.
・Ginagamit dito ang bakunang Astrazenica.
・Maaaring magpareserba rito ang mga taga Osaka City na 40 na taong gulang pataas sa araw ng pagbabakuna.
・Kung may indibidwal na kalagayan  (※①②), pwedeng magpareserba ang taong 18 anyos at pataas.
※①May allergy sa Pfizer at Moderna vaccine kung kaya’t hindi maaaring magpabakuna gamit ang mga ito
※②Nakapagpabakuna na ng unang bakuna gamit ang Astrazeneca sa ibang bansa.
・Pagkatapos ng unang bakuna, maghihintay ng mga 8 Linggo muna bago magpabakuna ng pangalawang beses.

 

 

 

 

※Tapos na ang pagbabakuna dito.

 

 

 

 

 

 

ーーーーーーーーーー

 

 

・Pwedeng magpareserba sa pamamagitan ng internet o telepono. Tumawag sa Covid-19 Vaccine Call Center ng Osaka City.
Contact kung may katanungan

③Self-Defense Force Osaka Large-scale Vaccination Center
・Ang Osaka Large-scale Vaccination Center na ito ay nasa Osaka International Convention Center
※Maaaring magpareserba dito ang 18 taong gulang pataas na nakatanggap ng kupon.

・Ang pagpapareserba ay maaaring gawin sa LINE account o website ng Ministry of Defense o sa numero ng telepono ng Ministrt of Defense.
・Para sa detalye, tingnan ang Self-Defense Forces Osaka Large-scale Vaccination Center reservation and Q&A homepage

Kung hindi mo alam kung saan magpapabakuna, tumawag sa Covid-19 Vaccine Call Center ng Osaka City.

Back to top →

 

Paraan ng Pagkuha ng Appointment Online

I-scroll ang PDF upang makita ang proseso.

③WEB予約の方法について フィリピン語 済

 

Back to top →

Mga Bagay na Dadalhin sa Araw ng Pagpapabakuna

①Kupon ng bakuna   

Tandaan:
▼Dalhin ang kupon ng bakuna nang hindi tinatanggal ang sticker.
▼Ang kanang bahagi ay ang “Sertipiko ng Pagbabakuna.” Ingatan ito pagkatapos magpabakuna.
②Paunang medikal na pagsusuri 
※Sagutan nang patiuna at dalhin ito

※Tingnan ang sample sheet na nakasalin sa Filipino at sagutan ang natanggap na paunang medikal na pagsusuri sa Nihongo.

③ID     (Isa sa mga ito)
Residence Card Health Insurance Card Pasaporte Lisensya o iba pang tulad nito

Back to top →

Tungkol sa Vaccination Certificate (Vaccination Passport)

Ang mga nabakunahan na laban sa Covid19 ay maaaring kumuha ng vaccination certificate (Vaccination Passport) kung balak nilang magpunta sa ibang bansa. Mangyaring mag-apply sa ward office kung saan ka nakatira.

Sa Osaka City, ipadala ang applikasyon sa pamamagitan ng koreo. Mangyaring ilagay ang mga kinakailangang bagay (① ~ ④) sa isang sobre at ipadala ito. Libre ang pag-isyu nito (kailangan bayaran ang koreo sa pag-aplay at pagpapadala ng certificate).

※Para sa listahan ng mga bansa / rehiyon kung saan maaaring magamit ang vaccination passport, i-click ito.

※Ang vaccination passport ay ibinibigay sa mga pupunta sa ibang bansa. Para sa mga taong gustong ipakita na nabakunahan na sila, maaaring gamitin ang “Certificate of Vaccination” o “Vaccination Record”.

【Mga kinakailangan para sa aplikasyon】

Application form
②Kopya ng iyong pasaporte
Malinaw na makikita ang passport number at pangalan na nakasulat sa alphabet.
③Dokumentong magpapatunay na mayroon nang bakuna
Kopya ng kupon sa bakuna・Certificate of Vaccination, o Vaccination Record
④Return envelope
Isulat na ang iyong address at pangalan at dikitan ng selyo para sa return mail. Kung nais mong ipadala sa iyo sa pamamagitan ng express mail, o registered mail. Siguraduhing ilakip ang angkop na selyo para rito.
(Iba pang mahalagang dokumento, depende sa iyong sitwasyon)
⑤Dokumentong kung saan makukumpirma ang apelyido bago ikasal, iba pang apelyido o alias/ibang pangalan.
Kopya ng lisensya, family register o residence certificate na may apelyido noong bago ikasal
※Kailangan lamang kung ang pasaporte ay may apelyido bago ikasal, iba pang apelyido o alias/ibang pangalan.
⑥Proxy
Pagkakakilanlan ng proxy (kopya ng driver’s license, etc)
※Kailangan lamang kung ibang tao ang mag-aaplay para sa aplikante. Subalit hindi ito kailangan kung ang humihingi ay isang taong nakasulat din ang pangalan sa parehong residence certificate ng aplikante.

[Kung saan Ipapadala ang application form]

〒541-0055
1-3-2-202 Senbachuo, Chuo-ku, Osaka
Senba Center Building No. 2 2nd floor
Osaka City New Corona Vaccine Passport Certificate Issuing Center

[Contact]
Osaka City New Corona Vaccine Call Center

Back to top →

Para sa mga katanungan

Covid-19 Vaccine Call Center ng Osaka City
TEL:0570-065670
TEL:06-6377-5670 (Kung hindi mo magagamit ang Navi Dial, mangyaring tumawag dito)
FAX:0570-056769
Oras: 9:00~21:00 (bukas araw-araw)
Maaaring makipag-usap sa wikang Hapon, Ingles, Intsik, Koreano, Espanyol, Portuges, Thai (9:00~18:00 lamang), Filipino  (Lunes hanggang Biyernes 9:00~17:30 lamang), at Vietnamese (10:00~19:00 lamang).

Para sa higit pang detalye, tingnan ang homepage ng Osaka City

Ang mga nakasulat sa page na ito ay summary ng mga pangunahing impormasyon lamang.
Kung nais mong malaman ang higit pang detalye, tingnan ang homepage ng Osaka City (Nihongo) at isalin ito sa ibang wika. (Paano isasalin ang page sa iba’t ibang wika)

Tungkol sa pagbabakuna ng bagong impeksyon sa coronavirus
Mga madalas itanong (Q&A)
Tungkol sa schedule (tentative)
Tungkol sa lugar ng pagbabakuna
Kung sino ang babakunahan・Pagkakasunod-sunod ng pagbabakuna
Tungkol sa paraan ng pagpapareserba
Tungkol sa gastos sa pagpapabakuna
Tungkol sa pagpapahintulot (consent) sa pagpapabakuna
Consultation Counter (call center)

 

 

Balita ayon sa Kategorya

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP
%d bloggers like this: