Thông tin liên quan đến dịch bệnh Corona

Thông tin về Vắc-xin phòng Virus corona chủng mới (Cập nhật ngày 18 tháng 10)

Về việc tiêm ngừa vắc-xin phòng Virus Corona chủng mới

Tình trạng đặt lịch tiêm phòng vắc-xin virus Corona chủng mới  (Thông tin cập nhật ngày 18 tháng 10)
Những địa điểm tiêm phòng có hỗ trợ thông phiên dịch tiếng nước ngoài (Thông tin cập nhật ngày 18 tháng 8)
Những người có thể tham gia tiêm phòng (Thông tin cập nhật ngày 11 tháng 10)
Cách thức tham gia tiêm phòng vắc xin
Người đã nhận phiếu tiêm ngừa vắc xin (Thông tin cập nhật ngày 25 tháng 8)
Ngày bắt đầu tiếp nhận đăng kí (Thông tin cập nhật ngày 18 tháng 8)
Cách đăng ký lịch tiêm phòng (Thông tin cập nhật ngày 11 tháng 10)
Cách thức đặt lịch trên trang Web 
Những vật cần mang theo vào ngày tiêm phòng 
Giấy chứng nhận đã hoàn thành tiêm vắc-xin (hộ chiếu vắc-xin) (Thông tin cập nhật ngày 6 tháng 8)

■Tình trạng đặt lịch hẹn tham gia tiêm phòng vắc-xin virus Corona chủng mới

<Thông báo quan trọng> (Cập nhật ngày 14 tháng 10)

・Chúng tôi sẽ phát phiếu tiêm ngừa Vắc-xin và bảng khảo sát sức khỏe sơ bộ theo thứ tự. Phải giữ gìn phiếu cẩn thận.
・Tiêm phòng mũi 1 tại trung tâm tiêm phòng vắc xin quy mô lớn sắp kết thúc. Hãy nhanh chóng đặt lịch hẹn nếu bạn muốn tiêm phòng.
・Tại các hội trường tiêm phòng tập trung, sẽ thực hiện tiêm phòng mà “không cần đặt lịch hẹn” theo lịch dưới đây.
① Hội trường Ogimachi Pool
【Ngày 18 tháng 10 (thứ hai) ~ Ngày 29 tháng 10 (thứ sáu)】     10:00~19:00
② Hội trường Shinsaibashi BIGSTEP   
【Ngày 18 tháng 10 (thứ hai) ~ Ngày 29 tháng 10 (thứ sáu)】     11:00~20:00
③ Hội trường Yasuragi Tenkukan
【Ngày 14 tháng 10 (thứ năm) ~ Ngày 24 tháng 10 (chủ nhật)】 11:00~19:00
④ Hội trường Chuo Sport Center
【Ngày 14 tháng 10 (thứ năm) ~ Ngày 24 tháng 10 (chủ nhật)】 11:00~19:00
※Hội trường số ③④ không tổ chức tiêm phòng vào ngày 18 tháng 10.
※Hãy tới hội trường muộn nhất trước 1 tiếng trước giờ kết thúc tiêm phòng.
※Đối tượng: người dân thành phố Osaka đủ 16 tuổi vào ngày tiêm phòng.

Đặt lịch hẹn tiêm phòng cá nhân
Những người có nguyện vọng tham gia tiêm phòng cá nhân, hãy đặt lịch hẹn trực tiếp với bệnh viện nơi thường khám chữa bệnh.
Trung tâm tiêm phòng vắc xin quy mô lớn thành phố Osaka (Trung tâm hội nghị Intex Osaka)

Hội trường này đã kết thúc tiêm chủng vào ngày 26 tháng 9 (chủ nhật).

Lịch đăng kí tiêm phòng tại Hội trường tiêm phòng tập trung Ogimachi Pool (Mới thiết lập)
・Có thời gian có thể đăng kí tiêm phòng. Hãy kiểm tra tình trạng đăng kí ở đây.
・Tiếp nhận đăng ký từ 9:00, ngày 18 tháng 10 (thứ hai).
・Dành cho lịch tiêm từ ngày 25 tháng 10 (thứ hai) đến 31 tháng 10 (chủ nhật).
・Hội trường này dự định kết thúc tiêm chủng mũi 1 vào ngày 31 tháng 10 (chủ nhật).
・Người dân thành phố Osaka từ 12~15 tuổi, giới hạn trong thời gian dưới đây.
【Tiêm mũi 1】
    ■ Ngày 23 (thứ 7), 24 tháng 10 (chủ nhật)
    ■ Ngày 30 (thứ 7), 31 tháng 10 (chủ nhật)

・Sử dụng Vắc xin TAKEDA/Moderna
・Cách thức đặt lịch tại Hội trường tiêm phòng tập trung Ogimachi Pool xem tại đây.
Lịch đăng kí tiêm phòng tại Hội trường tiêm phòng tập trung Shinsaibashi BIGSTEP (Mới thiết lập)
・Có thời gian có thể đăng kí tiêm phòng. Hãy kiểm tra tình trạng đăng kí ở đây.
・Tiếp nhận đăng ký từ 9:00, ngày 18 tháng 10 (thứ hai).
・Dành cho lịch tiêm từ ngày 25 tháng 10 (thứ hai) đến 31 tháng 10 (chủ nhật).
・Hội trường này dự định kết thúc tiêm chủng mũi 1 vào ngày 31 tháng 10 (chủ nhật).
・Người dân thành phố Osaka từ 12~15 tuổi, giới hạn trong thời gian dưới đây.
【Tiêm mũi 1】
    ■ Ngày 23 (thứ 7), 24 tháng 10 (chủ nhật)
    ■ Ngày 30 (thứ 7), 31 tháng 10 (chủ nhật)

・Sử dụng Vắc xin TAKEDA/Moderna
・Cách thức đặt lịch tại Hội trường tiêm phòng tập trung Shinsaibashi BIGSTEP xem tại đây.
Lịch đăng kí tiêm phòng tại Hội trường tiêm phòng tập trung Yasuragi Tenkukan (Mới thiết lập)
・Có thời gian có thể đăng kí tiêm phòng. Hãy kiểm tra tình trạng đăng kí ở đây.
・Tiếp nhận đăng ký từ 9:00, ngày 11 tháng 10 (thứ hai).
・Dành cho lịch tiêm từ ngày 19 tháng 10 (thứ ba) đến 24 tháng 10 (chủ nhật).
・Hội trường này dự định kết thúc tiêm chủng mũi 1 vào ngày 24 tháng 10 (chủ nhật).
・Người dân thành phố Osaka từ 12~15 tuổi, giới hạn trong thời gian dưới đây.
【Tiêm mũi 1】
    Ngày 23 (thứ 7), 24 tháng 10 (chủ nhật)
・Sử dụng Vắc xin TAKEDA/Moderna
・Từ ngày 19 tháng 10 (thứ ba) đến 24 tháng 10 (chủ nhật) sử dụng vắc xin Pfizer.
・Cách thức đặt lịch tại Hội trường tiêm phòng tập trung Yasuragi Tenkukan xem tại đây.
Lịch đăng kí tiêm phòng tại Hội trường tiêm phòng tập trung Chuo Sport Center (Mới thiết lập)
・Có thời gian có thể đăng kí tiêm phòng. Hãy kiểm tra tình trạng đăng kí ở đây.
・Tiếp nhận đăng ký từ 9:00, ngày 11 tháng 10 (thứ hai).
・Dành cho lịch tiêm từ ngày 19 tháng 10 (thứ ba) đến 24 tháng 10 (chủ nhật).
・Hội trường này dự định kết thúc tiêm chủng mũi 1 vào ngày 24 tháng 10 (chủ nhật).
・Người dân thành phố Osaka từ 12~15 tuổi, giới hạn trong thời gian dưới đây.
【Tiêm mũi 1】
    ■ Ngày 23 (thứ 7), 24 tháng 10 (chủ nhật)

・Sử dụng Vắc xin TAKEDA/Moderna
・Từ ngày 19 tháng 10 (thứ ba) đến 24 tháng 10 (chủ nhật) sử dụng vắc xin Pfizer.

・Cách thức đặt lịch tại Hội trường tiêm phòng tập trung Chuo Sport Center xem tại đây.
Lịch đăng kí tiêm phòng tại Hội trường tiêm phòng tập trung Shiromi Hall (Trong sảnh thành Osaka)
Hội trường này đã kết thúc tiêm chủng mũi 1 vào ngày 3 tháng 10.
・Sử dụng Vắc xin AstraZeneca
・Người đã tiêm mũi 1 tại hội trường Shiromi, mũi thứ 2 từ ngày 17 tháng 10 (chủ nhật) đến ngày 27 tháng 11 (thứ bảy) sẽ tiêm tại hội trường Shiromi.
Lịch đăng kí tiêm phòng tại Hội trường tiêm phòng tập trung OCAT (Lầu 3, toà nhà OCAT)
※Hội trường này đã kết thúc tiêm chủng mũi 1 vào ngày 10 tháng 10.
Sử dụng Vắc xin AstraZeneca
・Người đã tiêm mũi 1 tại hội trường OCAT, mũi thứ 2 từ ngày 25 tháng 10 (thứ hai) đến ngày 12 tháng 12 (chủ nhật) sẽ tiêm tại hội trường OCAT.
 • Việc tiêm phòng tại các hội trường tiêm phòng tập trung ở các quận đã kết thúc.
  Quay lại mục đầu

Những địa điểm tiêm phòng có hỗ trợ thông phiên dịch tiếng nước ngoài

Tại các điểm tiêm phòng có hỗ trợ thông phiên dịch tiếng nước ngoài. Những người không tự tin về khả năng tiếng Nhật xin hãy yên tâm.
Những nơi có thể trao đổi bằng ngoại ngữ: hội trường Shiromi Hall, trung tâm tiêm chủng quy mô lớn thành phố Osaka.
Có thể trao đổi bằng nhiều ngôn ngữ về Vấn đề sức khỏe của bản thân, nơi có thể tham gia tiêm ngừa, những điều muốn hỏi chuyên viên y tế, …
Cách thức tiêm phòng có thể được hướng dẫn bằng máy thông phiên dịch.
<Có thể trao đổi trực tiếp bằng các ngôn ngữ sau>
Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc/ Triều Tiên, tiếng Việt, tiếng Thái Lan, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga, tiếng Philippin (tiếng Tagalog), tiếng Pháp, tiếng Hindi, tiếng Mông Cổ, tiếng Indonesia, tiếng Nepal, tiếng Iran (tiếng Persia), tiếng Myanma, tiếng Quảng Đông, tiếng Đức.
<Các ngôn ngữ có thể phiên dịch bằng máy hỗ trợ>
Tiếng Thụy Điển, tiếng Banglades (tiếng Bengal) … và ngôn ngữ của 90 nước khác nhau.
Quay lại mục đầu

Những người có thể tham gia tiêm phòng Vắc-xin

Vắc xin của công ty Pfizer: Những người đủ 12 tuổi vào ngày tham gia tiêm phòng.
Vắc xin của công ty TAKEDA/Moderna: Những người đã đủ 12 tuổi vào ngày tham gia tiêm phòng.
Vắc xin của công ty AstraZeneca: Những người đã đủ 40 tuổi vào ngày tham gia tiêm phòng. Những người đã đủ 18 tuổi vào ngày tham gia tiêm phòng có vấn đề cá nhân (※①②) có thể đăng kí.

※①Người không thể tiêm vắc xin của công ty Pfizer hay TAKEDA/Moderna vì lý do như dị ứng.
※②Những người đã tiêm 1 lần vắc xin của công ty AstraZeneca tại nước ngoài.
*Khi tham gia tiêm phòng Vắc-xin, cần hiểu rõ hiệu quả cũng như mức độ nguy hiểm có thể gây ra của vắc-xin đối với cơ thể, và đồng ý.
Quay lại mục đầu

Cách thức tham gia tiêm phòng vắc-xin

 • Không mất phí để tham gia tiêm phòng vắc-xin. Tiêm miễn phí.
 • Phiếu tiêm phòng (phiếu dùng để tham gia tiêm phòng vắc-xin) sẽ được gửi tới nhà bạn qua đường bưu điện.
  ※Mỗi người sẽ được nhận 1 phiếu.
 • Trên phiếu tiêm phòng có ghi cách thức đăng kí tham gia tiêm phòng.
 • Đặt lịch hẹn trước nơi tiêm phòng qua điện thoại hoặc internet.
 • Mang theo 3 loại giấy tờ sau đây khi tham gia tiêm phòng
  ① Phiếu tiêm phòng

  ② Bảng khảo sát sức khỏe sơ bộ (Bảng ghi tình trạng sức khỏe của bạn)
  ③ Giấy chứng minh nhân thân (Hộ chiếu, thẻ ngoại kiều)
 • Những người đang tham gia khám chữa bệnh hoặc nhận thuốc tại bệnh viện xin vui lòng xác nhận với bác sĩ về việc bản thân có thể tham gia tiêm phòng vắc-xin hay không
  Quay lại mục đầu

Người đã nhận phiếu tiêm phòng Vắc xin

Xin hãy kiểm tra những vật phẩm bên trong phong thư

Với những người trên 65 tuổi, vật dụng được gửi đến gồm
①Thông báo về việc tiêm Vắc xin phòng ngừa Virus Corona chủng mới ②Phiếu tiêm phòng ③Phiếu khai báo sức khỏe tổng quát (2 tờ) ④Giấy hướng dẫn về việc tiêm Vắc xin phòng ngừa Virus Corona chủng mới (Trước khi tham gia tiêm ngừa cần đọc kĩ giấy hướng dẫn này).
Với những người dưới 64 tuổi, vật dụng được gửi đến gồm
①Giấy hướng dẫn ②Phiếu tiêm phòng ③Phiếu khai báo sức khỏe tổng quát (2 tờ) ④Giấy hướng dẫn về việc tiêm Vắc xin phòng ngừa Virus Corona chủng mới (Trước khi tham gia tiêm ngừa cần đọc kĩ giấy hướng dẫn này).

Phong thư

Phong thư
① Thông báo tiêm Vắc xin phòng ngừa Virus Corona chủng mới

・Có ghi cách thức đăng kí tiêm Vắc xin.
・Đặt lịch tại đây
① Giấy hướng dẫn  
・Hãy bảo quản kĩ những vật được gửi đến trong phong thư
②Phiếu tiêm phòng

・Đây là phiếu được sử dụng để tham gia tiêm phòng
・Cần phải tiêm phòng 2 lần
・Sau khi đã tiêm phòng lần 1, hãy giữ lại phiếu.
※Phiếu sẽ được sử dụng tiếp cho lần tiêm thứ 2. Do đó hãy bảo quản phiếu cẩn thận.
②Phiếu tiêm phòng
・Đây là phiếu được sử dụng để tham gia tiêm phòng
・Cần phải tiêm phòng 2 lần
・Sau khi đã tiêm phòng lần 1, hãy giữ lại phiếu.
※Phiếu sẽ được sử dụng tiếp cho lần tiêm thứ 2. Do đó hãy bảo quản phiếu cẩn thận.
③Phiếu khai báo sức khỏe tổng quát (2 tờ)
・Dùng để ghi lại những thông tin liên quan đến sức khỏe trước khi tham gia tiêm phòng Vắc xin. 

・Để tham gia tiêm phòng cần điền Phiếu khai báo sức khỏe
・Cần phải điền phiếu cho mỗi lần tiêm. (điền 2 lần)
Phiếu khai báo sức khỏe sẽ được sử dụng cho mỗi lần tiêm vì vậy phải bảo quản cẩn thận.※ Vắc-xin của hãng Pfizer, mũi thứ hai sẽ được tiêm cách mũi thứ nhất sau khoảng 2 tuần.
Vắc-xin của hãng Moderna, mũi thứ hai sẽ được tiêm cách mũi thứ nhất sau khoảng 4 tuần.
Vắc-xin của hãng AstraZeneca, mũi thứ hai sẽ được tiêm cách mũi thứ nhất sau khoảng 8 tuần.
Tại các điểm tiêm chủng ở Osaka, sau khi tiêm mũi thứ nhất, người được tiêm sẽ đăng ký lịch hẹn tiêm mũi thứ hai ngay tại nơi tiêm.

※Phiếu khai báo sức khỏe mẫu xem tại đây (Bộ lao động y tế phúc lợi xã hội)※Phiếu khai báo sức khỏe tổng quát của thành phố Osaka có thêm câu hỏi phụ. Xem thêm tại đây
※Bản hướng dẫn tiếng Việt xem tại đây đây. Xem cách ghi tại bản tiếng Việt và điền thông tin vào bản tiếng Nhật. 
③Phiếu khai báo sức khỏe tổng quát (2 tờ)
・Dùng để ghi lại những thông tin liên quan đến sức khỏe trước khi tham gia tiêm phòng Vắc xin.
・Để tham gia tiêm phòng cần điền Phiếu khai báo sức tiêm.
・Cần phải điền phiếu cho mỗi lần tiêm (điền 2 lần)
※Phiếu khai báo sức khỏe sẽ được sử dụng cho mỗi lần tiêm vì vậy phải bảo quản cẩn thận.
Vắc xin của Pfizer mũi tiêm thứ 2 sẽ cách mũi đầu tiên khoảng 3 tuần.
Vắc xin của Moderna 4 tuần.
Vắc xin của AstraZeneca là 8 tuần.
Sau khi tiêm mũi đầu tiên tại các cơ sở của thành phố Osaka, hãy đặt lịch tiêm phòng lần 2 tại đó
※Phiếu khai báo sức khỏe mẫu xem tại đây (Bộ lao động y tế phúc lợi xã hội)
※Phiếu khai báo sức khỏe tổng quát của thành phố Osaka có thêm câu hỏi phụ. Xem thêm tại đây
※Bản hướng dẫn tiếng Việt xem tại đây đây. Xem cách ghi tại bản tiếng Việt và điền thông tin vào bản tiếng Nhật.
④Giấy hướng dẫn tiêm Vắc xin phòng ngừa Virus Corona chủng mới

・Có ghi những thông tin về Vắc xin.
※Gồm những vấn đề như: Những người không thế tham gia tiêm phòng, Những việc cần xin ý kiến bác sĩ, những điều chú ý khi muốn tham gia tiêm phòng vắc xin. Sau khi tiêm Vắc xin có những phản ứng phụ như đau ở vùng tiêm, phát sốt, … Hãy đọc kĩ bản hướng dẫn này. ※Bản tiếng việt xem tại đây.
④Giấy hướng dẫn tiêm Vắc xin phòng ngừa Virus Corona chủng mới


・Có ghi những thông tin về Vắc xin.
・Có Vắc xin của công ty Pfizet, công ty Moderna và công ty AstraZeneca.
※ Nội dung về những người không thế tham gia tiêm phòng, những việc cần xin ý kiến bác sĩ (những điều chú ý khi muốn tham gia tiêm phòng vắc xin), sau khi tiêm Vắc xin có thể có những phản ứng phụ như đau ở vùng tiêm, phát sốt, … Hãy đọc kĩ bản hướng dẫn này. 
※ Những thông tin liên quan đến Vắc xin của  Pfizer xem tại đây.
Những thông tin liên quan đến Vắc xin của  Moderna xem tại đây.
Những thông tin liên quan đến Vắc xin của AstraZenenca xem tại đây.

Quay lại mục đầu

Ngày bắt đầu tiếp nhận đăng kí

Hiện tại ngày 18 tháng 8, người trên 12 tuổi có thể đăng kí tiêm phòng.

・Tùy vào địa điểm tiêm phòng mà thời gian tiếp nhận đăng kí sẽ khác nhau. Hãy xem ở phần Tình trạng đặt lịch tiêm phòng vắc-xin virus Corona chủng mới.
・Loại vắc xin có thể tiêm quy định dựa theo tuổi tác. Hãy xem ở phần Những người có thể tham gia tiêm phòng.
Quay lại mục đầu

Cách đăng ký lịch tiêm phòng 

Có thể chọn chích ngừa tại bệnh viện nơi thường thăm khám bệnh, tại các cơ sở tiêm phòng của thành phố, hoặc tại trung tâm tiêm chủng quy mô lớn trực thuộc lực lượng phòng vệ thành phố Osaka.

Nơi muốn đăng kí tham gia chích ngừa

Cách đăng kí

① Bệnh viện nơi thường xuyên khám chữa bệnh

Xin hãy xác nhận với bệnh viện về việc có thể tham gia chích ngừa tại bệnh viện được hay không.

・Nếu bệnh viện nhận tiêm ngừa, thì hãy đăng kí với bệnh viện.

・Nếu bệnh viện không nhận tiêm ngừa, thì có thể tiêm tại ②Địa điểm tiêm chủng thành phố Osaka ở cột dưới ③Trung tâm tiêm chủng quy mô lớn của lực lượng tự vệ Osaka.

② Địa điểm tiêm chủng thành phố Osaka

Trung tâm tiêm chủng quy mô lớn thành phố Osaka
・Trung tâm tiêm chủng quy mô lớn thành phố Osaka, Hội trường Intex Osaka.
・Sử dụng vắc-xin hãng Takeda/Moderna
※ Hội trường này đã kết thúc tiêm chủng vào ngày 26 tháng 9 (chủ nhật).
・Sau khi tiêm mũi đầu tiên, sau 4 tuần tiêm mũi thứ hai.

※ Những người có lịch tiêm chủng lần 1 từ ngày 30 tháng 8 trở đi sẽ chọn tiêm lần 2 tại địa chỉ 「Ogimachi Pool」(扇町プール) hoặc 「Shinsaibashi BIG STEP」(không thể chọn Intex Osaka), cũng theo nguyên tắc cách 4 tuần, cùng ngày, cùng thời gian với lần tiêm thứ nhất.

—————–

(Mới thiết lập) Hội trường tiêm chủng tập trung Ogimachi Pool.
1-1, phố Ogimachi, quận Kita, thành phố Osaka (nằm trong công viên Ogimachi)
・Sử dụng vắc xin hãng TAKEDA/Moderna.
・Người dân thành phố Osaka đủ 12 tuổi vào ngày tiêm có thể đăng kí.
・Sau khi tiêm mũi đầu tiên, sau 4 tuần tiêm mũi thứ hai.

(Mới thiết lập) Hội trường tiêm chủng tập trung Shinsaibashi BIGSTEP.
1-6-14, Nishi Shinsaibashi, quận Chuo, thành phố Osaka
・Sử dụng vắc xin hãng TAKEDA/Moderna.
・Người dân thành phố Osaka đủ 12 tuổi vào ngày tiêm có thể đăng kí.
・Sau khi tiêm mũi đầu tiên, sau 4 tuần tiêm mũi thứ hai.

(Mới thiết lập) Hội trường tiêm chủng tập trung Yasuragi Tenkukan.
4-19-115, Abenosuji, quận Abeno, thành phố Osaka
・Sử dụng vắc xin hãng TAKEDA/Moderna và vắc xin hãng Pfizer.
・Người dân thành phố Osaka đủ 12 tuổi vào ngày tiêm có thể đăng kí.
・Sau khi tiêm mũi đầu tiên, sau 4 tuần tiêm mũi thứ hai.

(Mới thiết lập) Hội trường tiêm chủng tập trung Chuo Sport Center.
2-12-31, Shimanouchi, quận Chuo, thành phố Osaka (nằm trong Central Hall)
・Sử dụng vắc xin hãng TAKEDA/Moderna và vắc xin hãng Pfizer.
・Người dân thành phố Osaka đủ 12 tuổi vào ngày tiêm có thể đăng kí.
・Sau khi tiêm mũi đầu tiên, sau 4 tuần tiêm mũi thứ hai.

Hội trường tiêm chủng tập trung Shiromi Hall.
・Hội trường tiêm chủng tập trung Shiromi Hall, nằm trong hội trường thành Osaka.
・Sử dụng vắc xin hãng AstraZeneca
・Theo nguyên tắc, người dân thành phố Osaka đủ 40 tuổi vào ngày tiêm có thể đăng kí.
Những người đã đủ 18 tuổi vào ngày tham gia tiêm phòng có vấn đề cá nhân (※①②)có thể đăng kí.

※①Người không thể tiêm vắc xin của công ty Pfizer hay TAKEDA/Moderna vì lý do như dị ứng.
※②Những người đã tiêm 1 lần vắc xin của công ty AstraZeneca tại nước ngoài.
・Sau khi tiêm mũi đầu tiên, sau 8 tuần tiêm mũi thứ hai.
※ Lần tiêm thứ 2 của ngày 20 tháng 9 (thứ hai) sẽ là ngày 16 tháng 11 (thứ ba).

Hội trường tiêm chủng tập trung OCAT.
・Hội trường tiêm chủng tập trung OCAT, tại lầu 3 tòa nhà OCAT.
・Sử dụng vắc xin hãng AstraZeneca
・Theo nguyên tắc, người dân thành phố Osaka đủ 40 tuổi vào ngày tiêm có thể đăng kí.
Những người đã đủ 18 tuổi vào ngày tham gia tiêm phòng có vấn đề cá nhân (※①②)có thể đăng kí.

※①Người không thể tiêm vắc xin của công ty Pfizer hay TAKEDA/Moderna vì lý do như dị ứng.
※②Những người đã tiêm 1 lần vắc xin của công ty AstraZeneca tại nước ngoài.
・Sau khi tiêm mũi đầu tiên, sau 8 tuần tiêm mũi thứ hai.

 

 

 

※Đã kết thúc tiêm chủng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————–

・Có thể đăng ký trên Internet hoặc gọi điện thoại đến Trung tâm tư vấn về tiêm ngừa vắc xin phòng virus corona chủng mới của thành phố Osaka
Giải đáp thắc mắc (Khi có câu hỏi hoặc có điều không hiểu rõ)

③ Trung tâm tiêm chủng quy mô lớn của lực lượng tự vệ Osaka.
・Trung tâm tiêm chủng quy mô lớn Osaka là “Hội trường hội nghị quốc tế phủ Osaka.”

・Tất cả mọi người từ 18 tuổi trở lên đã nhận được phiếu tiêm phòng đều có thể đăng ký.

・Đăng ký qua trang chủ, LINE, hoặc Điện thoại trực tiếp đến Trung tâm tiêm chủng quy mô lớn của trực thuộc lực lượng tự vệ Osaka.
・Tham khảo thông tin chi tiết tại trang chủ của Trung tâm tiêm chủng quy mô lớn của trực thuộc lực lượng tự vệ Osaka.

Khi không biết tiêm vắc xin ở đâu, hãy gọi điện thoại tới Trung tâm tư vấn vắc xin corona chủng mới thành phố Osaka. 

Quay lại mục đầu

Cách đặt lịch bằng trang Web

Hãy xem file PDF (17 trang) dưới đây
③WEB予約の方法について ベトナム語 済-1

Những vật cần mang theo vào ngày tiêm phòng

①Phiếu tiêm phòng 
Xin lưu ý:
▼Vui lòng không xé rời và mang cả bộ đến nơi tiêm phòng.
▼Phía bên phải là “Giấy chứng nhận đã tham gia tiêm phòng”. Vui lòng bảo quản cẩn thận, ngay cả sau khi tiêm phòng xong.
②Phiếu kiểm tra sức khỏe sơ bộ 
※Vui lòng chuẩn bị trước và mang theo
※Tham khảo bảng hướng dẫn mẫu bằng tiếng Việt và điền thông tin vào bảng Phiếu kiểm tra sức khỏe sơ bộ tiếng Nhật
③Giấy tờ tùy thân  (Một trong những giấy tờ sau)
Thẻ ngoại kiều Thẻ bảo hiểm y tế Hộ chiếu Bằng lái xe

Quay lại mục đầu

Giấy chứng nhận đã hoàn thành tiêm vắc-xin (hộ chiếu vắc-xin)

Cá nhân đã tiêm chủng vắc-xin Corona chủng mới đầy đủ, nếu có dự định ra nước ngoài có thể đăng ký giấy chứng nhận đã hoàn thành tiêm vắc-xin (hộ chiếu vắc-xin). Việc đăng ký được thực hiện tại quận, huyện, thành phố cư trú.

Trường hợp cư trú tại thành phố Osaka, có thể gửi hồ sơ đăng ký theo đường bưu điện. Hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ từ mục ① đến mục ④. Lệ phí đăng ký miễn phí (cá nhân đăng ký chịu chi phí bưu điện 2 chiều).

Danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ chấp nhận hộ chiếu vắc-xin tại đây.

※ Hộ chiếu vắc-xin được cấp cho các cá nhân có nhu cầu đi nước ngoài. Đối với các trường hợp đã tiêm chủng đầy đủ khác, có thể sử dụng “Giấy chứng nhận đã tiêm chủng” hoặc “Giấy ghi nhận tiêm chủng”.

Các loại giấy tờ cần thiết:
① Mẫu đơn đăng ký.
② Bản sao hộ chiếu.

Bản sao rõ ràng, có thể xác nhận được số hộ chiếu và họ tên bằng chữ cái La tinh.
③ Giấy tờ xác minh lịch sử tiêm chủng.
Bản sao giấy tiêm chủng/ xác nhận tiêm chủng, hoặc bản sao giấy ghi nhận tiêm chủng.
④ Bao thư để gửi lại.
Ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận và dán sẵn tem. Trường hợp muốn gửi trả lại bằng các hình thức như “gửi nhanh” (速達), “gửi tận tay người nhận” (書留), “gửi có mã số tra cứu” (特定記録郵便) , thì cá nhân phải dán sẵn tem thêm cho phần chi phí đó.

(Tùy trường hợp, có thể cần thêm các giấy tờ sau):
⑤ Giấy tờ xác nhận họ tên cũ, họ khác, tên khác.
Bản sao các giấy tờ có ghi họ tên cũ như giấy phép lái xe, giấy hộ tịch, giấy đăng ký thường trú v.v…
※ Chỉ chấp nhận giấy tờ xác nhận là hộ chiếu cũ trường hợp có ghi họ tên cũ, họ khác, tên khác trên hộ chiếu đó.
⑥ Giấy ủy quyền.
Giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền (giấy phép lái xe v.v…).
※ Chỉ cần thiết khi không phải do chính cá nhân đó đăng ký. Tuy nhiên, nếu có tên trên cùng giấy đăng ký thường trú thì không cần.

Địa chỉ gửi thư đăng ký:
541-0055
Osaka-shi, Chuo-ku, Semba Chuo 1-3-2-202
Semba Center Building, 2nd Class, 2nd Floor.
大阪市新型コロナワクチンパスポート証明発行センター

Thông tin liên lạc (Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ)

Trung tâm tư vấn về tiêm ngừa vắc xin phòng virus corona chủng mới của thành phố Osaka
TEL: 0570-065670
TEL: 06-6377-5670 (Những người không thể sử dụng điện thoại băng thông rộng hãy gọi điện tới sđt này)
FAX: 0570-056769
Thời gian hoạt động: 9:00-21:00 (Hằng ngày)
※Có thể hỗ trợ các ngôn ngữ sau: Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Thái (9:00-18:00), tiếng Phillipine (chỉ vào ngày trong tuần 9:00-17:30), tiếng Việt (10:00-19:00)
Quay lại mục đầu

Mọi thông tin chi tiết vui lòng xem tại trang chủ của thành phố Osaka

Tại đây chúng tôi chỉ cung cấp những thông tin chính.
Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng xem tại trang chủ của thành phố Osaka (Tiếng Nhật).
Quay lại mục đầu

(Xem thông tin bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau)
Về việc tiêm phòng chủng vắc-xin Virus Corona chủng mới
Câu hỏi thường gặp
Kế hoạch (giả định) tiêm phòng
Địa điểm tham gia tiêm phòng
Cách thức đăng kí tiêm phòng tại Trung tâm tiêm phòng vắc xin quy mô lớn của lực lượng tự vệ Osaka (Hội trường hội nghị quốc tế phủ Osaka)
Cách thức đăng kí tiêm phòng tại trung tâm tiêm phòng vắc xin quy mô lớn thành phố Osaka (Trung tâm hội nghị Intekkusu Osaka)
Phiếu tham gia tiêm phòng・Thứ tự nhận phiếu tham gia tiêm phòng
Cách thức đặt lịch tham gia tiêm phòng
Chi phí tham gia tiêm phòng
Về việc đồng ý tham gia tiêm chủng
Cổng điện thoại thông tin về tiêm phòng Corona chủng mới

Quay lại mục đầu

News by Category

Banner của các tổ chức liên quan
Banner quảng cáo
PAGE TOP
%d bloggers like this: