Tin mới

Tư vấn với Nhân viên Cục quản lý cư trú xuất nhập cảnh

Tư vấn với Nhân viên Cục quản lý cư trú xuất nhập cảnh.
Các vấn đề liên quan đến thủ tục cư trú dành cho người nước ngoài.
※Cần đặt hẹn trước (40 phút/lần). Có thể đặt hẹn ngay nếu còn chỗ trống.
Hỗ trợ phiên dịch bằng các ngôn ngữ: Anh, Trung, Hàn, Việt, Philipin.
Miễn phí (Không mất tiền)

【Ngày giờ】 13:00 – 16:00 Thứ ba các ngày 17/10, 14/11, 19/12, 16/1/2024, 20/2, 19/3
【Địa điểm】 Trung tâm giao lưu quốc tế Osaka/Trung tâm thông tin
【Cách thức tư vấn】Trực tiếp, điện thoại, online
【Liên hệ】 (Công đoàn) Trung tâm giao lưu quốc tế Osaka
TEL: 06-6773-6533

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP
%d bloggers like this: