Nội dung dự án

Dự án đóng góp xúc tiến hợp tác giao lưu quốc tế

Nhằm thúc đẩy nhận thức và thấu hiểu giao lưu hợp tác quốc tế, cũng như giao lưu giúp đỡ ở cấp độ người dân địa phương giữa những người thuộc quốc tịch và dân tộc khác nhau có sự hiểu biết khác nhau hiểu được văn hóa của nhau.

Dự án đóng góp xây dựng môi trường sinh sống thoải mái cho người nước ngoài tại địa phương

Công dân địa phương và người nước ngoài sống chung một môi trường với tư cách là một thành viên của xã hội và thông qua việc tham gia lao động công tác xã hội tạo nên một xã hội đa văn hóa.

Dự án góp phần vào việc phát triển giáo dục toàn cầu hóa

Tận dụng nguồn tình nguyện viên, cũng như sự trợ giúp và hợp lực của tổ chức đoàn thể giao lưu quốc tế mà người dân địa phương trở thành nhân tố chính trong việc xây dựng môi trường xúc tiến giao lưu quốc tế.

Dự án cung cấp thông tin góp phần quốc tế hóa

Bên cạnh việc thu thập và cung cấp thông tin từ sách báo, tài liệu liên quan đến hợp tác giao lưu quốc tế môi trường đa văn hóa cho đến hợp tác với các cơ quan quan hệ hành chính, với tư cách là căn cứ điểm tổ chức tư vấn cũng như cung cấp thông tin hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, thiết lập và vận hành Trung tâm thông tin tọa lạc tại lầu 1 của Trung tâm giao lưu quốc tế Osaka. Ngoài ra, từ thu thập các thông tin liên quan đến cuộc sống ở Nhật, văn hóa trong nước và ngoài nước cho đến các hoạt động giao lưu hợp tác quốc và tình nguyện viên, cung cấp và thông báo chính xác các thông tin tùy theo nhu cầu của người nước ngoài đang sống và đến thành phố Osaka, cũng như người dân thành phố thông qua trang mạng thông tin. Bên cạnh đó, thông báo tổ chức và nội dung hoạt động của các đoàn thể bằng cách tận dụng các phương tiện thông tin truyền thông như trang mạng thông tin hay tạp chí quảng cáo nhằm nâng cao nhận thức và thấu hiểu giá trị tồn tại của các đoàn thể này.

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP
%d bloggers like this: