Chương trình người nước ngoài hoạt động

Tuyển tình nguyện viên hỗ trợ người nước ngoài khi có thảm họa

Tuyển tình nguyện viên phiên dịch khi có thiên tai hỏa hoạn

Khóa học thực tiễn giao lưu đa văn hóa (Hội giao lưu đa văn hóa)

多文化交流実践講座(多文化交流会)

Dự án hợp tác cộng đồng người nước ngoài (Đăng ký chuyên gia)

達人登録フォーム

Dự án hợp tác cộng đồng người nước ngoài (Video chuyên gia)

動画一覧

Dự án hỗ trợ công dân người nước ngoài đang làm việc trong môi trường xã hội đa văn hóa 「Trải nghiệm đa văn hóa tại Ihouse」

多文化共生社会を担う外国人住民サポート事業(アイハウスde多文化体験など)

Yêu cầu giáo viên

達人一覧

 

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP
%d bloggers like this: