Mạng lưới・Tổng hợp đường link

Thành phố Osaka

Danh sách tài liệu đa ngôn ngữ của thành phố Osaka

Trang thông tin về cuộc sống thường ngày

 

My Number Card

Thông tin bằng tiếng Nhật dễ hiểu

Trang thông tin dành cho người chưa thành thạo tiếng Nhật

Danh sách đường link thông tin du học sinh

留学生情報リンク一覧

Quỹ giao lưu quốc tế

Trang web địa điểm vui chơi du lịch ở Osaka (Vui chơi Osaka)

OSAKA-INFO (Sở du lịch Osaka)

IBPC OSAKA (IBPC Osaka)

Trung tâm giao lưu nhân lực Thái Bình Dương

Tin tức và thông tin về phòng chống thiên tai, thảm họa bằng tiếng nước ngoài

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP
%d bloggers like this: