Thông báo đóng cửa Trung tâm thông tin (Đến ngày 7 tháng 2)

Do việc kéo dài thời gian Hạn chế ra ngoài khi không cần thiết tại thành phố Osaka vào ngày 8 tháng 1, trung tâm thông tin sẽ kéo dài thời gian đóng cửa đến chủ nhật, ngày 7 tháng 2 năm 2021.

[Dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin] dành cho người nước ngoài.

Thông tin hỗ trợ liên quan tới virus Corona

Hướng dẫn Tiền trợ cấp cố định đặc biệt (Cập nhật ngày 29/9)

Đẩy mạnh tư vấn chuyên môn liên quan đến virus mới corona ở [Cổng tư vấn dành cho người nước ngoài](Cập nhật ngày 6/8)

Liên quan đến bệnh truyền nhiễm virus mới corona (Bao gồm tư vấn điện thoại) (25/05)

Thông báo nghỉ lớp「Kodomo hiroba」 cập nhật ngày 3 tháng 4

[Dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin] dành cho người nước ngoài.

Ngày 31 tháng 1 năm 2020 (Chủ nhật) 13:00~17:00 Có tình nguyện viên thông dịch 10 ngôn ngữ.

Thông tin hỗ trợ liên quan tới virus Corona

Thông tin về y tế

Người mất việc

Cổng tư vấn nhiều lĩnh vực

[Dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin] dành cho người nước ngoài.

Ngày 31 tháng 1 năm 2020 (Chủ nhật) 13:00~17:00 Có tình nguyện viên thông dịch 10 ngôn ngữ.

Hướng dẫn Tiền trợ cấp cố định đặc biệt (Cập nhật ngày 29/9)

Liên quan đến bệnh truyền nhiễm virus mới corona (Bao gồm tư vấn điện thoại) (25/05)

Tin được xem nhiều

Banner của các tổ chức liên quan
Banner quảng cáo
PAGE TOP