Buổi tư vấn miễn phí thủ tục visa, nhập quốc tịch dành cho người nước ngoài

Đã có thể tư vấn thêm bằng tiếng Philippine và tiếng Việt !

(Lưu ý) Thời gian mở cửa thông tin trung tâm có thay đổi!

Buổi tư vấn miễn phí thủ tục visa, nhập quốc tịch dành cho người nước ngoài

Có thể trao đổi với người có tư cách tư vấn luật pháp các thủ tục hành chính như thay đổi tư cách lưu trú (visa) kết hôn…

Giới thiệu chung

Đã có thể tư vấn thêm bằng tiếng Philippine và tiếng Việt !

(Lưu ý) Thời gian mở cửa thông tin trung tâm có thay đổi!

Tin được xem nhiều

Banner của các tổ chức liên quan
Banner quảng cáo
PAGE TOP