Thông báo mở cửa lại tư vấn trực tiếp [Cổng tư vấn dành cho người nước ngoài] (Cập nhật ngày 29/5)

Hướng dẫn Tiền trợ cấp cố định đặc biệt (Cập nhật ngày 5/6)

Gửi đến công dân người nước ngoài đang lánh nạn vì bị bạo lực gia đình (Cập nhật 14/5)

Đẩy mạnh tư vấn chuyên môn liên quan đến virus mới corona ở [Cổng tư vấn dành cho người nước ngoài]

Liên quan đến bệnh truyền nhiễm virus mới corona (Bao gồm tư vấn điện thoại) (25/05)

Thông báo nghỉ lớp「Kodomo hiroba」 cập nhật ngày 3 tháng 4

[Sự kiện tạm dừng]Lớp học phòng chống thiên tai hỏa hoạn dành cho người nước ngoài, tổ chức tại Trung tâm phòng chống thiên tai hỏa hoạn Abeno Tasukaru

Thông báo mở cửa lại tư vấn trực tiếp [Cổng tư vấn dành cho người nước ngoài] (Cập nhật ngày 29/5)

Từ ngày 1 tháng 6 (Thứ hai), sẽ mở cửa lại tư vấn trực tiếp với thời gian tư vấn cho mỗi người là 30 phút.Tư vấn pháp…

Hướng dẫn Tiền trợ cấp cố định đặc biệt (Cập nhật ngày 5/6)

Gửi đến công dân người nước ngoài đang lánh nạn vì bị bạo lực gia đình (Cập nhật 14/5)

Đẩy mạnh tư vấn chuyên môn liên quan đến virus mới corona ở [Cổng tư vấn dành cho người nước ngoài]

Liên quan đến bệnh truyền nhiễm virus mới corona (Bao gồm tư vấn điện thoại) (25/05)

Hướng dẫn Tiền trợ cấp cố định đặc biệt (Cập nhật ngày 5/6)

※ Thời hạn đăng ký online ở thành phố Osaka đến ngày 10/6 (Thứ tư).  (Cập nhật ngày 5/6)〇Hồ sơ đăng ký tiền trợ cấp cố…

Gửi đến công dân người nước ngoài đang lánh nạn vì bị bạo lực gia đình (Cập nhật 14/5)

Liên quan đến bệnh truyền nhiễm virus mới corona (Bao gồm tư vấn điện thoại) (25/05)

[Sự kiện tạm dừng]Lớp học phòng chống thiên tai hỏa hoạn dành cho người nước ngoài, tổ chức tại Trung tâm phòng chống thiên tai hỏa hoạn Abeno Tasukaru

Tin được xem nhiều

Banner của các tổ chức liên quan
Banner quảng cáo
PAGE TOP