Thông tin về Vắc-xin phòng Virus corona chủng mới(Cập nhật 15/6)

[Một ngày tư vấn và cung cấp thông tin] dành cho người nước ngoài.

Thông báo đóng cửa Trung tâm thông tin (Đến ngày 20 tháng 6)

Thông tin hỗ trợ liên quan tới virus Corona

Hướng dẫn Tiền trợ cấp cố định đặc biệt (Cập nhật ngày 29/9)

Đẩy mạnh tư vấn chuyên môn liên quan đến virus mới corona ở [Cổng tư vấn dành cho người nước ngoài](Cập nhật ngày 6/8)

Liên quan đến bệnh truyền nhiễm virus mới corona (Bao gồm tư vấn điện thoại) (25/05)

Thông tin về Vắc-xin phòng Virus corona chủng mới(Cập nhật 15/6)

Về việc tiêm ngừa vắc-xin phòng Virus Corona chủng mới■Tình trạng đặt lịch hẹn tham gia tiêm phòng vắc-xin vir…

Thông tin hỗ trợ liên quan tới virus Corona

Thông tin về y tế

Người mất việc

Cổng tư vấn nhiều lĩnh vực

[Một ngày tư vấn và cung cấp thông tin] dành cho người nước ngoài.

dành cho người nước ngoài. trên nhiều lĩnh vực dành cho người nước ngoài được tư vấn bởi các chuyên gia.Hình thức t…

Hướng dẫn Tiền trợ cấp cố định đặc biệt (Cập nhật ngày 29/9)

Liên quan đến bệnh truyền nhiễm virus mới corona (Bao gồm tư vấn điện thoại) (25/05)

《 Lớp học phòng chống thiên tai cho người nước ngoài tại trung tâm phòng chống thiên tai Abeno Abenoharukas 》

Tin được xem nhiều

Banner của các tổ chức liên quan
Banner quảng cáo
PAGE TOP