"Gặp gỡ" "Học hỏi" và "Hỗ trợ".
Đó là điều chúng tôi "Ihouse" mong ước.

Gặp gỡ mọi người từ các quốc gia khác nhau, hãy cùng nhau tìm hiểu sự khác biệt, học hỏi nhiều nền văn hóa!
Hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau tìm hiểu về tầm quan trọng của việc kết nối!
Vượt qua lãnh thổ, hãy cùng nhau tạo ra sức sống mới ở Osaka!

01-scaled
02-scaled
03

Tin mới

Banner quảng cáo
PAGE TOP