Trung tâm giao lưu quốc tế Osaka thông báo thi công công trình

Thông tin hỗ trợ liên quan tới virus Corona

Thông báo mở cửa lại Trung tâm thông tin

Hướng dẫn Tiền trợ cấp cố định đặc biệt (Cập nhật ngày 29/9)

Đẩy mạnh tư vấn chuyên môn liên quan đến virus mới corona ở [Cổng tư vấn dành cho người nước ngoài](Cập nhật ngày 6/8)

Liên quan đến bệnh truyền nhiễm virus mới corona (Bao gồm tư vấn điện thoại) (25/05)

Thông báo nghỉ lớp「Kodomo hiroba」 cập nhật ngày 3 tháng 4

Thông tin hỗ trợ liên quan tới virus Corona

Đây là trang web bằng tiếng nhật và tiếng nước ngoài đăng những thông tin hữu ích liên quan tới đại dịch Corona【Thông …

Thông tin về y tế

Người mất việc

Cổng tư vấn nhiều lĩnh vực

Hướng dẫn tiền trợ cấp đặc biệt tạm thời cho hộ gia đình đơn thân (Cập nhật ngày 6/10)

Trung tâm giao lưu quốc tế Osaka thông báo thi công công trình

Trong khoảng thời gian dưới đây, Trung tâm giao lưu quốc tế Osaka thi công công trình nên sẽ có tiếng ồn và rung lắc.●…

Thông báo mở cửa lại Trung tâm thông tin

Hướng dẫn Tiền trợ cấp cố định đặc biệt (Cập nhật ngày 29/9)

Liên quan đến bệnh truyền nhiễm virus mới corona (Bao gồm tư vấn điện thoại) (25/05)

Tin được xem nhiều

Banner của các tổ chức liên quan
Banner quảng cáo
PAGE TOP