Thông báo về việc sử dụng trung tâm thông tin

          

Hướng dẫn Tiền trợ cấp cố định đặc biệt (Cập nhật ngày 27/7)

Gửi đến công dân người nước ngoài đang lánh nạn vì bị bạo lực gia đình (Cập nhật 14/5)

Đẩy mạnh tư vấn chuyên môn liên quan đến virus mới corona ở [Cổng tư vấn dành cho người nước ngoài]

Liên quan đến bệnh truyền nhiễm virus mới corona (Bao gồm tư vấn điện thoại) (25/05)

Thông báo nghỉ lớp「Kodomo hiroba」 cập nhật ngày 3 tháng 4

Đã có thể tư vấn thêm bằng tiếng Philippine và tiếng Việt !

Thông báo về việc sử dụng trung tâm thông tin

          

Hướng dẫn Tiền trợ cấp cố định đặc biệt (Cập nhật ngày 27/7)

Gửi đến công dân người nước ngoài đang lánh nạn vì bị bạo lực gia đình (Cập nhật 14/5)

Đẩy mạnh tư vấn chuyên môn liên quan đến virus mới corona ở [Cổng tư vấn dành cho người nước ngoài]

Liên quan đến bệnh truyền nhiễm virus mới corona (Bao gồm tư vấn điện thoại) (25/05)

Thông báo về việc sử dụng trung tâm thông tin

          

Hướng dẫn Tiền trợ cấp cố định đặc biệt (Cập nhật ngày 27/7)

Gửi đến công dân người nước ngoài đang lánh nạn vì bị bạo lực gia đình (Cập nhật 14/5)

Liên quan đến bệnh truyền nhiễm virus mới corona (Bao gồm tư vấn điện thoại) (25/05)

Tin được xem nhiều

Banner của các tổ chức liên quan
Banner quảng cáo
PAGE TOP