Tin mới

 1. Lưu ý bệnh truyền nhiễm virus mới corona

  Hiện tại bệnh truyền nhiễm virus mới corona đang lan rộng.

 2. Nhân viên Cục quản lý cư trú xuất nhập cảnh tư vấn visa

  Tổ chức buổi tư vấn visa bởi nhân viên cục quản lý…

 3. Thông báo nghỉ lớp「Kodomo hiroba」 cập nhật ngày 3 tháng 4

  Nhằm phòng chống virus mới corona lây lan, lớp「Kod…

 4. Thông báo tạm dừng cung cấp sử dụng một số tiện ích ở Trung tâm thông tin

  Hướng đến mục tiêu ngăn chặn việc lây lan của chủn…

 5. Thông báo tạm dừng/hoãn lại một số sự kiện/lớp học do Trung tâm tổ chức (đồng tổ chức) nhằm phòng chống khả năng lây lan chủng virus mới Corona (Cập nhật ngày 06/03)

  Được sự ủy thác của cấp lãnh đạo Thành phố Osaka v…

 6. [Sự kiện tạm dừng]Lớp học phòng chống thiên tai hỏa hoạn dành cho người nước ngoài, tổ chức tại Trung tâm phòng chống thiên tai hỏa hoạn Abeno Tasukaru

 7. [Tạm dừng tổ chức]Lớp học chuẩn bị vào tiểu học cho trẻ em người nước ngoài

 8. Đã có thể tư vấn thêm bằng tiếng Philippine và tiếng Việt !

 9. (Lưu ý) Thời gian mở cửa thông tin trung tâm có thay đổi!

Tin mới

Banner của các tổ chức liên quan
Banner quảng cáo
PAGE TOP