Tin mới

 1. Thông báo đóng cửa Trung tâm thông tin(5/12~15/12)

  Trung tâm thông tin sẽ đóng cửa từ ngày 5/12 (Thứ bảy) đến ngày 15/12 (Thứ ba) để ngăn chặn sự lây lan rộng của Virus Co…

 2. Thông tin hỗ trợ liên quan tới virus Corona

  Đây là trang web bằng tiếng nhật và tiếng nước ngo…

 3. Thông báo mở cửa lại Trung tâm thông tin

  Từ ngày 1 tháng 10 (Thứ năm), Trung tâm thông tin …

 4. Hướng dẫn Tiền trợ cấp cố định đặc biệt (Cập nhật ngày 29/9)

  Vào ngày 25/8 (Thứ ba) đã kết thúc tiếp nhận hồ sơ…

 5. Đẩy mạnh tư vấn chuyên môn liên quan đến virus mới corona ở [Cổng tư vấn dành cho người nước ngoài](Cập nhật ngày 6/8)

 6. Liên quan đến bệnh truyền nhiễm virus mới corona (Bao gồm tư vấn điện thoại) (25/05)

 7. Thông báo nghỉ lớp「Kodomo hiroba」 cập nhật ngày 3 tháng 4

 8. Đã có thể tư vấn thêm bằng tiếng Philippine và tiếng Việt !

 9. (Lưu ý) Thời gian mở cửa thông tin trung tâm có thay đổi!

Tin mới

Banner của các tổ chức liên quan
Banner quảng cáo
PAGE TOP