Tin mới

 1. Tết Việt Nam in Osaka

  Chúng tôi kết hợp với Thành phố Osaka, và Tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Osaka tổ chức ngày vào ngày 5-1-2020 (chủ nhật…

 2. Thông báo thời gian mở cửa ngày tết của Trung tâm thông tin

  Thời gian mở cửa ngày tết của Trung tâm giao lưu q…

 3. Lớp học chuẩn bị vào tiểu học cho trẻ em người nước ngoài

  Khai giảng「Lớp học chuẩn bị vào tiểu học cho trẻ e…

 4. 【Chú ý】Thông báo tạm thời đóng cửa Trung tâm thông tin do bão

  Do ảnh hưởng của cơn bão số 19, nếu khu vực thành …

 5. Đã có thể tư vấn thêm bằng tiếng Philippine và tiếng Việt !

  Từ tháng 7 (Cổng tư vấn dành cho người nước ngoài)…

 6. (Lưu ý) Thời gian mở cửa thông tin trung tâm có thay đổi!

Tin mới

Banner của các tổ chức liên quan
Banner quảng cáo
PAGE TOP