Tin mới

  1. Tin mới ! Chiêu mộ người tham gia lớp đấu kiếm ! (Có cả biểu diễn)

    Niên hiệu năm Lệnh Hòa đầu tiên Ngôi nhà tìm hiểu văn hóa Nhật Bản của tôi, salon giao lưuThông báo mở lớp đấu kiếm.…

  2. Đã có thể tư vấn thêm bằng tiếng Philippine và tiếng Việt !

    Từ tháng 7 (Cổng tư vấn dành cho người nước ngoài)…

  3. (Lưu ý) Thời gian mở cửa thông tin trung tâm có thay đổi!

    Từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 (Thứ hai) thời gian mở …

Tin mới

Banner của các tổ chức liên quan
Banner quảng cáo
PAGE TOP