Tin mới

  1. 【Chú ý】Thông báo tạm thời đóng cửa Trung tâm thông tin do bão

    Do ảnh hưởng của cơn bão số 19, nếu khu vực thành phố Osaka có cảnh báo gió mạnh từ sau 7 giờ sáng ngày 12 tháng 10 (thứ…

  2. Đã có thể tư vấn thêm bằng tiếng Philippine và tiếng Việt !

    Từ tháng 7 (Cổng tư vấn dành cho người nước ngoài)…

  3. (Lưu ý) Thời gian mở cửa thông tin trung tâm có thay đổi!

    Từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 (Thứ hai) thời gian mở …

Tin mới

Banner của các tổ chức liên quan
Banner quảng cáo
PAGE TOP