Tin mới

  1. Buổi tư vấn miễn phí thủ tục visa, nhập quốc tịch dành cho người nước ngoài

    Có thể trao đổi với người có tư cách tư vấn luật pháp các thủ tục hành chính như thay đổi tư cách lưu trú (visa) kết hôn…

  2. Đã có thể tư vấn thêm bằng tiếng Philippine và tiếng Việt !

    Từ tháng 7 (Cổng tư vấn dành cho người nước ngoài)…

  3. (Lưu ý) Thời gian mở cửa thông tin trung tâm có thay đổi!

    Từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 (Thứ hai) thời gian mở …

Tin mới

Banner của các tổ chức liên quan
Banner quảng cáo
PAGE TOP