Hỗ trợ trẻ em

Sân chơi cho trẻ em

Lớp học tiếng Nhật dành cho trẻ em [Sân chơi cho trẻ em]

Lớp học dự bị dành cho trẻ em có xuất thân từ nước ngoài chuẩn bị vào tiểu học

Lớp học dự bị cho trẻ em có xuất thân từ nước ngoài chuẩn bị vào tiểu học

Hệ thống hỗ trợ trẻ em có xuất thân từ nước ngoài Hội nghị Osaka

外国にルーツをもつ子ども支援ネットワーク大阪会議

Dự án xây dụng hệ thống hỗ trợ mẹ và bé người nước ngoài

外国人母子支援ネットワーク形成事業

 

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP
%d bloggers like this: