Thông tin liên quan đến dịch bệnh Corona

 1. Hướng dẫn về「Trợ cấp đặc biệt một lần cho những gia đình đang nuôi con nhỏ năm tài chính Reiwa thứ 3 – 2021」

                                                                                                                                 

 2. Thông tin về Vắc-xin phòng Virus corona chủng mới (Cập nhật ngày 25 tháng 1)

                                                                                                                                 

 3. Thông tin hỗ trợ liên quan tới virus Corona

                                                                                                                                 

 4. Thông tin về y tế

  ★Giải thích về COVID-19 bằng nhiều ngôn ngữBộ la…

 5. Người mất việc

  ★Trợ cấp thất nghiệp(FACIL)※Tiếng Nhật đơn giả…

 6. Cổng tư vấn nhiều lĩnh vực

 7. Liên quan đến bệnh truyền nhiễm virus mới corona (Bao gồm tư vấn điện thoại) (25/05)

Banner của các tổ chức liên quan
Banner quảng cáo
PAGE TOP