i-house

 1. Thông báo về việc sử dụng trung tâm thông tin

            

 2. [Dịch vụ cung cấp thông tin 1 ngày] dành cho người nước ngoài lần thứ 1

   Ngày 12 tháng 7 năm 2020 (Chủ nhật) 11:00~17:00 Có tình nguyện viên thông dịch 10 ngôn ngữ.

 3. Gửi đến công dân người nước ngoài đang lánh nạn vì bị bạo lực gia đình (Cập nhật 14/5)

         

 4. Đẩy mạnh tư vấn chuyên môn liên quan đến virus mới corona ở [Cổng tư vấn dành cho người nước ngoài]

 5. Liên quan đến bệnh truyền nhiễm virus mới corona (Bao gồm tư vấn điện thoại) (25/05)

 6. Thông báo nghỉ lớp「Kodomo hiroba」 cập nhật ngày 3 tháng 4

 7. Đã có thể tư vấn thêm bằng tiếng Philippine và tiếng Việt !

Tin mới

Banner của các tổ chức liên quan
Banner quảng cáo
PAGE TOP