i-house

 1. Lưu ý bệnh truyền nhiễm virus mới corona

  Hiện tại bệnh truyền nhiễm virus mới corona đang lan rộng.

 2. Thông báo nghỉ lớp「Kodomo hiroba」 cập nhật ngày 3 tháng 4

  Nhằm phòng chống virus mới corona lây lan, lớp「Kod…

 3. Thông báo tạm dừng/hoãn lại một số sự kiện/lớp học do Trung tâm tổ chức (đồng tổ chức) nhằm phòng chống khả năng lây lan chủng virus mới Corona (Cập nhật ngày 06/03)

  Được sự ủy thác của cấp lãnh đạo Thành phố Osaka v…

 4. Đã có thể tư vấn thêm bằng tiếng Philippine và tiếng Việt !

  Từ tháng 7 (Cổng tư vấn dành cho người nước ngoài)…

Tin mới

Banner của các tổ chức liên quan
Banner quảng cáo
PAGE TOP