Thảm họa・Phòng chống

Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ khi có thảm họa xảy ra

Hướng dẫn phòng chống thảm họa (PDF)

防災ガイド

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP
%d bloggers like this: