Tin mới

Thông báo tạm thời đóng của Trung tâm thông tin

 Để tiến hành buổi đào tạo dành cho toàn nhân viên, ngày 12 tháng 7 (Thứ 6) Trung tâm thông tin sẽ nghỉ.

Vẫn sẽ tiến hành tư vấn qua điện thoại từ 9:00 17:30

Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này và mong nhận được sự thông cảm, hợp tác.

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP
%d bloggers like this: