Impormasyon tungkol sa “Pansamantalang Isahang Espesyal na Benepisyo para sa mga Sambahayan na Nagpapalaki ng Bata”-para sa mga dapat mag-aplay

                                                                                                                               

 

Ginaganap ang ”Japanese Salon sa Linggo”

 

Impormasyon Tungkol sa Pagbabakuna Laban sa Novel Corona Virus (In-update 1/18)

 

Impormasyon tungkol sa suporta na may kinalalaman sa Novel Coronavirus

 

Tungkol sa Novel Coronavirus (kasama ang konsultasyon sa telepono) Updated 5/25

 

Maaari nang Kumunsulta gamit ang wikang Vietnamese at Filipino!

 

Impormasyon tungkol sa “Pansamantalang Isahang Espesyal na Benepisyo para sa mga Sambahayan na Nagpapalaki ng Bata”-para sa mga dapat mag-aplay

                                                                                                                               

Impormasyon Tungkol sa Pagbabakuna Laban sa Novel Corona Virus (In-update 1/18)

Impormasyon tungkol sa suporta na may kinalalaman sa Novel Coronavirus

Impormasyon tungkol sa Pagpapagamot

Para sa mga nawalan ng trabaho

Ginaganap ang ”Japanese Salon sa Linggo”

文化庁令和3 年度「地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」活用Para sa lahat ng kasali sa "Japanese Salon sa Linggo"Kailangan ang patiunang pag…

Tungkol sa Novel Coronavirus (kasama ang konsultasyon sa telepono) Updated 5/25

Trending ng Balita

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP