Pagtanggap muli ng Over the Counter Consultation sa “Consultation Desk para sa Dayuhan” sa loob ng Information Center (5/29)

Ang “Consultation Desk para sa Dayuhan” ay tumatanggap muli ng over the counter consultation Hunyo 1.

Gabay para sa Special Fixed-Sum Cash Benefit Program (update: 6/5)

Sa mga Dayuhang Tumatakas mula sa Asawa o Pamilya Dahil sa Pananakit Update: 5/14

Tunkol sa Kanselasyon/Pagpapaliban ng mga Event ng Osaka International House Foundation (kasama ang co-sponsored) nang dahil sa Novel Coronavirus Infection. (Updated: 3/18)

Ang Pagpapatibay ng Propesyonal na Konsultasyon ng “Consultation Desk Para sa mga Dayuhan” (Updated: 4/13)

Ang Pagsasara ng Information Center

Tungkol sa Novel Coronavirus (kasama ang konsultasyon sa telepono) Updated 5/25

Pagtanggap muli ng Over the Counter Consultation sa “Consultation Desk para sa Dayuhan” sa loob ng Information Center (5/29)

Ang “Consultation Desk para sa Dayuhan” ay tumatanggap muli ng over the counter consultation Hunyo 1.

Gabay para sa Special Fixed-Sum Cash Benefit Program (update: 6/5)

Sa mga Dayuhang Tumatakas mula sa Asawa o Pamilya Dahil sa Pananakit Update: 5/14

Tunkol sa Kanselasyon/Pagpapaliban ng mga Event ng Osaka International House Foundation (kasama ang co-sponsored) nang dahil sa Novel Coronavirus Infection. (Updated: 3/18)

Ang Pagpapatibay ng Propesyonal na Konsultasyon ng “Consultation Desk Para sa mga Dayuhan” (Updated: 4/13)

Gabay para sa Special Fixed-Sum Cash Benefit Program (update: 6/5)

※ Ang Online Application ng Lungsod ng Osaka ay hanggang Hunyo 10 (Miyerkules) lamang.〇Ang Application Form para sa …

Sa mga Dayuhang Tumatakas mula sa Asawa o Pamilya Dahil sa Pananakit Update: 5/14

Tunkol sa Kanselasyon/Pagpapaliban ng mga Event ng Osaka International House Foundation (kasama ang co-sponsored) nang dahil sa Novel Coronavirus Infection. (Updated: 3/18)

Ang Pagpapatibay ng Propesyonal na Konsultasyon ng “Consultation Desk Para sa mga Dayuhan” (Updated: 4/13)

Tungkol sa Novel Coronavirus (kasama ang konsultasyon sa telepono) Updated 5/25

Trending ng Balita

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP