Ang Pag-extend ng Pagsara ng Information Center (~2/7)

Dahil sa State of Emergency na idineklara ng gobyerno noong Enero 13 (Miyerkules), ang pagsasara ng Information Center hanggang Enero 31,2021 (Linggo) ay ma-e-extend hanggang Pebrero 7, 2021 (Linggo).

Isang Araw ng Serbisyong Pagbibigay ng Impormasyon

Impormasyon tungkol sa suporta na may kinalalaman sa Novel Coronavirus

Gabay para sa Special Fixed-Sum Cash Benefit Program (update: 9/29)

Tunkol sa Kanselasyon/Pagpapaliban ng mga Event ng Osaka International House Foundation (kasama ang co-sponsored) nang dahil sa Novel Coronavirus Infection. (Updated: 3/18)

Ang Pagpapatibay ng Propesyonal na Konsultasyon ng “Consultation Desk Para sa mga Dayuhan” (Updated: 8/6)

Ang Pagsasara ng Information Center

Isang Araw ng Serbisyong Pagbibigay ng Impormasyon

Enero 31, 2021 (Linggo) 13:00~17:00   May volunteer interpreter para sa 10 wika.

Impormasyon tungkol sa suporta na may kinalalaman sa Novel Coronavirus

Impormasyon tungkol sa Pagpapagamot

Para sa mga nawalan ng trabaho

Counter kung saan puwede kang makipagkonsulta sa iba’t-ibang larangan

Isang Araw ng Serbisyong Pagbibigay ng Impormasyon

Enero 31, 2021 (Linggo) 13:00~17:00   May volunteer interpreter para sa 10 wika.

Gabay para sa Special Fixed-Sum Cash Benefit Program (update: 9/29)

Tunkol sa Kanselasyon/Pagpapaliban ng mga Event ng Osaka International House Foundation (kasama ang co-sponsored) nang dahil sa Novel Coronavirus Infection. (Updated: 3/18)

Ang Pagpapatibay ng Propesyonal na Konsultasyon ng “Consultation Desk Para sa mga Dayuhan” (Updated: 8/6)

Tungkol sa Novel Coronavirus (kasama ang konsultasyon sa telepono) Updated 5/25

Trending ng Balita

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP