Tanoshii Nihongo (Online Class) Naghahanap ng mga Estudyante!

Impormasyon Tungkol sa Novel Corona Virus

Tungkol sa pagbabakuna laban sa Covid-19 (para sa mga taga-Osaka City)

Klase tungkol sa pag-iwas sa sakuna para sa mga dayuhan sa Abeno Disaster Prevention Center- Abeno Tasukaru ≫

Tungkol sa Pagsasara ng Information Center (4/9~5/5)

Impormasyon tungkol sa suporta na may kinalalaman sa Novel Coronavirus

Gabay para sa Special Fixed-Sum Cash Benefit Program (update: 9/29)

Impormasyon Tungkol sa Novel Corona Virus

Tungkol sa pag-iiniksyon ng bakuna laban sa Covid-19Naghahanda na ang Osaka City para sa pagbabakuna.Kung mayroon na…

Tungkol sa pagbabakuna laban sa Covid-19 (para sa mga taga-Osaka City)

Impormasyon tungkol sa suporta na may kinalalaman sa Novel Coronavirus

Impormasyon tungkol sa Pagpapagamot

Para sa mga nawalan ng trabaho

Klase tungkol sa pag-iwas sa sakuna para sa mga dayuhan sa Abeno Disaster Prevention Center- Abeno Tasukaru ≫

~ Magbibigay ng mga gamit sa pag-iwas sa sakuna para sa lahat ng mga sasali ~Ano ang gagawin mo kung sakaling may sa…

Gabay para sa Special Fixed-Sum Cash Benefit Program (update: 9/29)

Tunkol sa Kanselasyon/Pagpapaliban ng mga Event ng Osaka International House Foundation (kasama ang co-sponsored) nang dahil sa Novel Coronavirus Infection. (Updated: 3/18)

Ang Pagpapatibay ng Propesyonal na Konsultasyon ng “Consultation Desk Para sa mga Dayuhan” (Updated: 8/6)

Tungkol sa Novel Coronavirus (kasama ang konsultasyon sa telepono) Updated 5/25

Trending ng Balita

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP