"Pagkikita," "sama-samang pag-aaral,"
at "pagsusuporta sa isa't-isa" ang mga ninanasa ng "I-HOUSE."

Makipagkita sa mga tao mula sa iba't-ibang bansa, alamin ang pagkakaiba at pag-aralan ang iba't-ibang kultura!
Alamin natin ang importansiya ng pagsuporta at paggawa ng koneksyon sa isa't-isa!
Lagpasan natin ang hadlang ng pagkakaiba ng bansa at magsama-sama tayong gumawa ng bagong sigla mula sa Osaka!

01-scaled
02-scaled
03

Bagong Impormasyon

Banner Ads
PAGE TOP