Có thể liên lạc ở đâu để được tư vấn về vấn đề bị bắt nạt?

Xin liên hệ đến hệ thống  [Điện thoại tư vấn giáo dục] hay [Tổng đài bảo vệ trẻ 24 giờ].

[Điện thoại tư vấn giáo dục]
Kết nối từ thứ hai – thứ sáu (nghỉ ngày lễ và tết) 9:00 – 19:00
●Số điện thoại kết nối dành cho phụ huynh: 06-4301-3141
●Số điện thoại kết nối dành cho trẻ em: 06-4301-3140

[Tổng đài bảo vệ trẻ 24 giờ]
0120-0-78310 ※Một số loại ip điện thoại không thể kết nối.

Categories

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP