Làm thế nào để vào trường trung học phổ thông?

Chế độ giáo dục ở Nhật Bản không bắt buộc phải vào trường trung học phổ thông. Cho nên nếu có nguyện vọng cho con vào trường trung học phổ thông, thì học sinh đó cần hoàn thành 9 năm học ở nước ngoài tương đương với trình độ tiểu học, trung học cơ sở ở Nhật (trừ các trường học của người Nhật), và phải đậu kỳ thi theo quy định. Trường hợp có nguyện vọng vào trường trung học phổ thông công lập thuộc phủ Osaka, xin hãy liên lạc đến Bộ giáo dục phủ Osaka/Phòng xúc tiến giáo dục/Khoa trung học phổ thông/Nhóm học sự (TEL: 06-6944-6887). Nếu có nguyện vọng cho con theo trường trung học phổ thông tư lập thì hãy liên lạc trực tiếp với trường.

Categories

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP