Xin hướng dẫn thủ tục vào trường tiểu học, trung học cơ sở công lập (thành phố Osaka).

Trường hợp ở thành phố Osaka, tùy vào địa chỉ trẻ sinh sống mà thiết lập khu vực trường tiểu học, trung học cơ sở công lập khác nhau. Tuy nhiên, chế độ trường học tuyển chọn cũng được thực hiện (ngoài các trường hợp như đã nhập học khóa trước khi thực hiện chế độ trường học tuyển chọn, học sinh sống ở một số nơi thuộc khu vực trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc quận Ikuno).

Cơ bản là sẽ học ở các trường được chỉ định trong khu vực trường học, tuy nhiên nếu có lý do thì cũng có thể thay đổi nguyện vọng vào các trường nằm ngoài khu vực chỉ định (gọi là thay đổi chỉ định trường học). Nếu nhận được sự chấp thuận của trưởng quận thì có thể vào trường đã thay đổi nguyện vọng.

◆Cụ thể hãy liên lạc đến quầy phụ trách thuộc quận đang sinh sống.

Categories

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP