Tôi đã chuyển nhà từ thành phố Osaka đến thành phố khác vào tháng 3 năm nay. Sau đó, tôi nhận được giấy thông báo đóng thuế phủ/thị dân cá nhân từ thành phố Osaka, vậy tôi có phải đóng thuế này của năm nay cho thành phố Osaka hay không?

Thuế phủ/thị dân cá nhân là khoản thuế thu đối với người có địa chỉ trong thành phố tại thời điểm ngày 1 tháng 1 năm đó. Vì thế, cho dù có chuyển địa chỉ sang thành phố khác trong năm đó, thì cũng cần đóng thuế phủ/thị dân cá nhân của năm nay cho thành phố Osaka.

Cụ thể, xin hãy liên hệ quầy phụ trách thuế của ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.
◆Người có nghĩa vụ đóng thuế phủ/thị dân cá nhân cho thành phố Osaka thì xem tại đây, người bị thu thuế phủ/thị dân cá nhân sau khi đã chuyển nhà trong năm thì xem tại đây. (Tiếng Nhật)

Categories

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP