Có thể nhận phiếu thu thuế tại nguồn (tiếng Nhật:源泉徴収票) ở đâu?

[Phiếu thu thuế tại nguồn của tiền lương thu nhập] được công ty (nơi đang làm việc) cấp cho, vì thế hãy liên hệ với công ty. Tuy nhiên, giấy chứng nhận đóng thuế (thu nhập) được cấp tại quầy thuế thuộc ủy ban thôn/phố/quận/thành phố (ở thành phố Osaka thì cần đến phòng thuế thành phố phụ trách khu vực đó).
Cụ thể, xin hãy liên hệ quầy phụ trách thuế của ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.
◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây. (Tiếng Nhật)

Categories

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP