Lớp học tiếng Nhật

Thông tin liên quan đến lớp học tiếng Nhật

Lớp học tiếng Nhật

  • Salon giao tiếp với người ngoại quốc
  • Salon tiếng Nhật ngày chủ nhật
  • Lớp tiếng Nhật thực tế trong công việc
  • Lớp tiếng Nhật trong cuộc sống

*Hoạt động hỗ trợ học tiếng Nhật, các môn học khác dành cho học sinh người nước ngoài chuẩn bị vào trường từ cấp tiểu học đến cấp ba

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP
%d bloggers like this: