Dự án đóng góp xây dựng môi trường sinh sống thoải mái cho người nước ngoài tại địa phương

Công dân địa phương và người nước ngoài sống chung một môi trường với tư cách là một thành viên của xã hội và thông qua việc tham gia lao động công tác xã hội tạo nên một xã hội đa văn hóa.

「Dịch vụ thông tin một ngày」 dành cho người nước ngoài

Dự án hỗ trợ học tiếng nhật

Hỗ trợ học tiếng nhật và các môn học khác dành cho người nước ngoài chuẩn bị vào trường từ cấp tiểu học đến cấp ba
Dự án tổ chức lớp học giao tiếp tiếng nhật

Dự án cải thiện mạng lưới hỗ trợ người nước ngoài khi hỏa hoản thiên tai

Về trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ (Trang web ngoại bộ)
・Tuyển tình nguyện viên thông dịch khi gặp hoản hoạn thiên tai
Hướng dẫn phòng chống hỏa hoạn

Dự án hợp tác cộng động người nước ngoài

Dự án hỗ trợ công dân người nước ngoài đang làm việc trong môi trường xã hội đa văn hóa

Quyên góp tiền công dân hỗ trợ trường học quốc tế

Dự án hỗ trợ du học sinh nước ngòai

Dự án giao lưu văn hóa
Quyên góp tiền công dân hỗ trợ du học sinh
Tạo và quản lý trang thông tin du học sinh 

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP
%d bloggers like this: