Dự án cung cấp thông tin góp phần quốc tế hóa

Bên cạnh việc thu thập và cung cấp thông tin từ sách báo, tài liệu liên quan đến hợp tác giao lưu quốc tế môi trường đa văn hóa cho đến hợp tác với các cơ quan quan hệ hành chính, với tư cách là căn cứ điểm tổ chức tư vấn cũng như cung cấp thông tin hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, thiết lập và vận hành Trung tâm thông tin tọa lạc tại lầu 1 của Trung tâm giao lưu quốc tế Osaka. Ngoài ra, từ thu thập các thông tin liên quan đến cuộc sống ở Nhật, văn hóa trong nước và ngoài nước cho đến các hoạt động giao lưu hợp tác quốc và tình nguyện viên, cung cấp và thông báo chính xác các thông tin tùy theo nhu cầu của người nước ngoài đang sống và đến thành phố Osaka, cũng như người dân thành phố thông qua trang mạng thông tin. Bên cạnh đó, thông báo tổ chức và nội dung hoạt động của các đoàn thể bằng cách tận dụng các phương tiện thông tin truyền thông như trang mạng thông tin hay tạp chí quảng cáo nhằm nâng cao nhận thức và thấu hiểu giá trị tồn tại của các đoàn thể này.

 

(1) Vận hành quản lý trung tâm thông tin

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP
%d bloggers like this: