Dự án đóng góp xúc tiến hợp tác giao lưu quốc tế

Nhằm thúc đẩy nhận thức và thấu hiểu giao lưu hợp tác quốc tế, cũng như giao lưu giúp đỡ ở cấp độ người dân địa phương giữa những người thuộc quốc tịch và dân tộc khác nhau có sự hiểu biết khác nhau hiểu được văn hóa của nhau.

 

(1) Dự án thúc đẩy việc thấu hiểu giao lưu quốc tế

Tổ chức xúc tiến mối quan hệ giao hữu thân thiện, đôi bên thấu hiểu, với mục tiêu là một thành viên đóng góp cho xã hội và địa phương trong việc thúc đẩy người dân trong thành phố có thể tự giác thấu hiểu, cũng như người có quốc tịch hay dân tộc khác nhau có thể thấu hiểu được văn hóa của đôi bên.

  • Dự án ngôi nhà giao lưu và hiểu biết văn hóa Nhật Bản của tôi

(2) Dự án thúc đẩy việc thấu hiểu hợp tác quốc tế

Để thúc đẩy người dân nhận thức và tham gia hợp tác quốc tế, giới thiệu hệ thống hợp tác quốc tế hướng đến các hoạt động hợp tác quốc tế của các tổ chức đoàn thể như NPO hay cơ quan chính phủ cũng như giải quyết các vấn đề có quy mô thế giới.

(3) Công cuộc giao lưu hỗ trợ cấp độ công dân

Tổ chức cung cấp địa điểm có thể giao lưu giữa người Nhật và người nước ngoài nhằm thúc đẩy giao lưu quốc tế cũng như thấu hiểu giúp đỡ lẫn nhau.

  • Trung tâm văn hóa ngôi nhà của tôi
  • Đến thăm Osaka để thăm tổ chức giao lưu quốc tế

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP
%d bloggers like this: