Thông tin liên quan đến dịch bệnh Corona

Thông tin về y tế

Giải thích về COVID-19 bằng nhiều ngôn ngữ
Bộ lao động và phúc lợi(厚生労働省)

Biện pháp phòng chánh vius Corona (COVID-19) với phụ nữ mang thai
Pháp nhân hoạt động đặc biệt phi lợi nhuận Share (Hội công dân thành phố hỗ trợ bảo hiểm quốc tế)
(特定非営利活動法人 シェア(国際保健協力市民の会))
※Tiếng Ả Rập, Myanmar (Miến Điện), Campuchia, tiếng Anh, Indonesia, Hàn Quốc/Triều Tiên, Trung Quốc (Giản thể), Mông Cổ, Nepal, Tây Ban Nha, Philippines, tiếng Việt

 

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP
%d bloggers like this: