Impormasyon tungkol sa Novel Coronavirus

Impormasyon tungkol sa Pagpapagamot

Ipapaliwanag ang COVID-19 sa iba’t-ibang wika
(Ministry of Health, Labor and Welfare)

Papaano makaiwas sa COVID-19 ~Para sa mga Buntis~
( SHARE (Services for Health in Asian African Regions) )
※Arabian, Burmese, Khmer, Ingles, Bahasa, Koreano, Intsik, Mongolian, Nepali, Espanyol,Tagalog, Vietnamese

 

 

 

Balita ayon sa Kategorya

Banner Ads
PAGE TOP
%d bloggers like this: