Dành cho du học sinh

Tuyển dụng chuyên gia “Bạn có muốn giới thiệu văn hóa đất nước bạn hay cuộc sống của bạn ở Nhật không?”

Tại trung tâm giao lưu quốc tế Osaka (ihouse), chúng tôi hỗ trợ người nước ngoài đang sinh sống trong khu vực, với mong muốn họ có thể đóng vai trò tích cực như người thúc đẩy cộng sinh đa văn hóa.

Chuyên gia là

Là những người nước ngoài sinh sống trong khu vực, thực hiện các hoạt động (những sự kiện, lớp học với mục đích giao lưu văn hóa) phát huy sở thích hay các kĩ năng đặc biệt truyền bá văn hóa nước mình.

■Platform là

Là website đăng kí và giới thiệu cho chuyên gia, giới thiệu hoạt động mà các chuyên gia thực hiện, được tổ chức, vận hành bởi I-house. 

Khi đăng kí trở thành chuyên gia 

・Trên “Platform dành cho chuyên gia”, bạn có thể giới thiệu về hồ sơ hay giới thiệu chương trình sẽ thực hiện như sự kiện, lớp học. 

・Thông qua “Platform dành cho chuyên gia”, phạm vi hoạt động của bạn sẽ được mở rộng bằng cách nhận các lời mời cung cấp chương trình cho các sự kiện và lớp học từ bên ngoài. 

Điều kiện đăng kí

・Người ngoại quốc sống ở khu vực Kansai, chủ yếu là Osaka. 

・Có thể giao tiếp tiếng Nhật. 

Người có khả năng thực hiện các chương trình phát huy sở thích hay kĩ năng đặc biệt của mình truyền bá văn hóa quốc gia của mình, hoặc là người có thể đăng tải thông tin về cuộc sống tại Nhật qua video.

Chi tiết tham khảo tại 「Platform giao lưu văn hóa」.

Đăng kí chuyên gia → https://osaka-ihouse.net/tatsujin-regist/

Chúng tôi mong chờ bạn đăng kí trở thành chuyên gia! 

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP
%d bloggers like this: