2022

 1. Tuyển sinh lớp Tiếng Nhật thực dụng trong công việc (học trực tiếp)

  Đây là lớp dành cho người nước ngoài ở Osaka có thể học tiếng Nhật cần thiết sử dụng trong công việc, cũng như văn hóa d…

 2. 「Trải nghiệm đa văn hóa tại Ihouse 2022」Chiêu mộ! Người diễn thuyết là người nước ngoài

   

 3. MỞ CỬA TRỞ LẠI MỘT PHẦN TRUNG TÂM THÔNG TIN DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI(22/3~)

  Trung tâm thông tin dành cho người nước ngoài sẽ m…

 4. Hướng dẫn về “Trợ cấp đặc biệt tạm thời cho hộ gia đình đang nuôi con nhỏ năm tài chính Reiwa thứ 3 – 2021”

                                                                                                                                 

Tin mới

Banner quảng cáo
PAGE TOP