Tháng Mười, 2020

  1. Thông tin về y tế

    ★Giải thích về COVID-19 bằng nhiều ngôn ngữBộ lao động và phúc lợi(厚生労働省)★Biện pháp phòng chánh vius Corona (COVID…

  2. Người mất việc

    ★Trợ cấp thất nghiệp(FACIL)※Tiếng Nhật đơn giả…

  3. Cổng tư vấn nhiều lĩnh vực

    ★Cổng tư vấn thông tin y tế bằng nhiều ngôn ngữT…

Tin mới

Banner quảng cáo
PAGE TOP