Tháng Mười, 2020

 1. Thông tin hỗ trợ liên quan tới virus Corona

                                                                                                                                 

 2. Thông tin về y tế

  ★Giải thích về COVID-19 bằng nhiều ngôn ngữBộ la…

 3. Người mất việc

  ★Trợ cấp thất nghiệp(FACIL)※Tiếng Nhật đơn giả…

 4. Cổng tư vấn nhiều lĩnh vực

  ★Cổng tư vấn thông tin y tế bằng nhiều ngôn ngữT…

Tin mới

Banner quảng cáo
PAGE TOP