Có thể nhận được bản sao giấy chứng nhận cư trú ở đâu?

[Bản sao giấy chứng nhận cư trú] [Chứng nhận thông tin trên giấy chứng nhận cư trú] được cấp tại văn phòng ủy ban thôn/phố/quận/thành phố nơi đăng ký địa chỉ cư trú.

Trường hợp người sống trong thành phố Osaka, hãy đến văn phòng ủy ban quận, văn phòng công tác (shucchosho), hay quầy dịch vụ thành phố Osaka nằm gần khu vực nhà ga Umeda, Nanba, Tennouji, quầy cấp giấy chứng nhận cư trú/chứng nhận quan hệ trong hộ khẩu nằm bên trong văn phòng ủy ban thành phố Osaka, cửa hàng tiện lợi (chỉ các cửa hàng bên trong có máy maruchi), bưu điện (ở thành phố có 1 nơi). ※Tất cả đều mất phí.

Cụ thể xin hãy liên lạc đến ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.
◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây. (tiếng Nhật)

Categories

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP