Xin hướng dẫn thủ tục khi chuyển nhà đi thôn/phố/quận/thành phố khác.

Xin đến làm thủ tục thông báo chuyển đi ở văn phòng ủy ban thôn/phố/quận/thành phố thuộc nơi đang sinh sống.
[Người khai báo]  Người chuyển đi hay chủ hộ khẩu
[Thời hạn khai báo]  Trước khi chuyển đi
[Giấy tờ cần thiết]
1. Con dấu (trường hợp người ký tên trên đơn thay đổi địa chỉ là người chuyển đến thì không cần con dấu)
2. Giấy chứng minh nhân thân ※ Một trong các giấy tờ như: thẻ ngoại kiều, bằng lái, hộ chiếu, thẻ my number (thẻ số cá nhân).
3. Thẻ bảo hiểm sức khỏe quốc dân (chỉ người tham gia bảo hiểm)
※Khi đến khai báo, sẽ được cấp giấy chứng nhận chuyển đi, xin hãy nộp giấy này cho văn phòng ủy ban thôn/phố/quận/thành phố nơi chuyển đến.
Tuy nhiên, đối với trường hợp người sống trong thành phố Osaka chuyển đến quận khác vẫn nằm trong thành phố thì không cần làm thủ tục khai báo chuyển đi. (Chỉ cần đến ủy ban quận thuộc chỗ ở mới để làm thủ tục khai báo chuyển đến)

Cụ thể xin hãy liên lạc đến ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.
◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây. (tiếng Nhật)

Categories

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP