Thủ tục kết hôn (ly hôn)?

Đầu tiên, hãy đến nhận [Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn] (hay giấy chứng nhận độc thân) tại đại sứ quán hay lãnh sứ quán của nước mình tại Nhật Bản. Sau đó, đến nộp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn (cần bản dịch sang tiếng Nhật), hộ chiếu, đơn đăng ký kết hôn tại ủy ban thôn/phố/quận/thành phố nơi đang sinh sống.
Ngoài ra, trường hợp ly hôn thì cần điền các thông tin cần thiết trên đơn xin ly hôn, sau đó đến nộp tại văn phòng ủy ban thôn/phố/quận/thành phố nơi đang sinh sống.

Cụ thể xin hãy liên lạc đến ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.
◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây. (tiếng Nhật)

Categories

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP