Sau khi sinh con ở Nhật Bản thì cần làm những thủ tục gì?

Trong vòng 14 ngày kể từ ngày sinh con cần đến văn phòng ủy ban để nộp giấy khai sinh tại quầy. Trường hợp là người sống trong thành phố Osaka thì liên quan đến giấy khai sinh, hãy vào đây. (tiếng Nhật)
Sau khi nộp giấy khai sinh, sẽ được cấp giấy chứng nhận cư trú với tư cách là người được sinh ra và sinh sống tại Nhật. Tuy nhiên, trường hợp có dự định ở Nhật quá 60 ngày, thì trong vòng 30 ngày kể từ ngày sinh bé, cần đến cục quản lý xuất nhập cảnh thuộc khu vực quản lý để đăng ký xin tư cách lưu trú cho bé.
[Sở tổng vụ: Chế độ đăng ký cư trú cơ bản liên quan đến công dân người nước ngoài] xin xem tại đây. (tiếng Nhật)

Cụ thể xin hãy liên lạc đến ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.
◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây. (tiếng Nhật)

Categories

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP