Chế độ ủy viên dân sinh/ủy viên nhi đồng là gì?

Ủy viên dân sinh/ủy viên nhi đồng là các thành viên thực hiện các hoạt động cần thiết, độc lập hỗ trợ cho người dân sống trong khu vực, giúp người dân lý giải được những thông tin cần thiết liên quan đến đời sống, hay tiếp nhận tư vấn cho người gặp khó khăn trong cuộc sống, các vấn đề liên quan đến phúc lợi như nuôi dạy con cái…Ủy viên dân sinh/ủy viên nhi đồng sống trong khu vực quận nào sẽ tư vấn tương ứng liên quan đến đời sống sinh hoạt và trẻ em trong khu vực đó.

Cụ thể xin hãy liên lạc đến ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.
◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây. (Tiếng Nhật)

Categories

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP