Xin hướng dẫn thủ tục để nhận được trợ cấp đời sống và khoản tiền được nhận.

Trường hợp ở thành phố Osaka
[Người đăng ký]
Người đăng ký nhận trợ cấp, người có nghĩa vụ phụng dưỡng người đó hay người thân đang sống cùng.

[Nơi đăng ký]
Trung tâm bảo hiểm phúc lợi thuộc quận đang sinh sống
※Sau khi đăng ký, căn cứ vào kết quả điều tra tình trạng cuộc sống, thu nhập…của người đăng ký và gia đình mà Trung tâm bảo hiểm phúc lợi sẽ quyết định người đó có cần được trợ cấp hay không, và mức trợ cấp là bao nhiêu.
※Ủy viên dân sinh gần đó tiếp nhận tư vấn cho người dân thành phố liên quan đến đăng ký trợ cấp…

[Số tiền trợ cấp]
Số tiền trợ cấp sẽ là khoản tiền chênh lệch giữa khoản được Bộ lao động phúc lợi quy định (tùy vào số người trong hộ khẩu, tuổi…mà thay đổi) và khoản thu nhập của hộ gia đình đó.

(Ví dụ tham khảo)
Mức chi tiêu tối thiểu (1 tháng) đối với hộ gia đình có 3 người (bố 33 tuổi, mẹ 29 tuổi, con 4 tuổi) là mức trợ cấp cấp 1 với chi tiêu sinh hoạt cơ bản là 150,113 yên (năm heisei 27)

Cụ thể xin hãy liên lạc đến ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.
◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây. (Tiếng Nhật)

Categories

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP