Xin hướng dẫn thủ tục tham gia bảo hiểm lương hưu quốc dân.

Thủ tục tham gia bảo hiểm lương hưu quốc dân có 2 loại như sau.

[Trường hợp người tham gia bảo hiểm số 1]
1/ Giấy tờ có thể xác nhận được mã số cá nhân hay số lương hưu cơ bản, 2/ Giấy chứng minh nhân thân (như thẻ ngoại kiều…), 3/ Hồ sơ có ghi ngày mất tư cách bảo hiểm lương hưu (Giấy chứng nhận mất tư cách bảo hiểm, giấy này do công ty cấp cho khi nghỉ việc), phiếu thôi việc…,4/ Hãy mang theo con dấu, và đến khai báo tại quầy phụ trách bảo hiểm lương hưu thuộc ủy ban thôn/phố/quận/thành phố nơi đang sinh sống.

[Trường hợp người tham gia bảo hiểm tự nguyện]
1/ Giấy tờ có thể xác nhận được mã số cá nhân hay số lương hưu cơ bản, 2/ Giấy chứng minh nhân thân (như thẻ ngoại kiều…), 3/ Mang theo con dấu, và đến khai báo tại quầy phụ trách bảo hiểm lương hưu thuộc ủy ban thôn/phố/quận/thành phố nơi đang sinh sống (Ngoài ra, còn cần đến ngân hàng để làm thủ tục tự động trả tiền bảo hiểm hàng tháng qua tài khoản).

Cụ thể xin hãy liên lạc đến ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.
◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây. (tiếng Nhật)

 

Categories

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP