Khi chuyển nhà trong cùng một quận thì cần làm thủ tục gì?

Ở thành phố Osaka, cần đến làm thủ tục khai báo chuyển nhà tại quầy dịch vụ (Thông tin cư trú) tại văn phòng ủy ban quận nơi đang sinh sống.
[Người khai báo]   Người chuyển nhà hay chủ hộ khẩu
[Thời hạn khai báo]  Trong vòng 14 ngày kể từ ngày chuyển nhà
[Hồ sơ cần thiết]
(1) Con dấu (trường hợp người ký tên trên đơn thay đổi địa chỉ là người chuyển đi thì không cần đóng dấu)
(2) Thẻ ngoại kiều hay giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt
(3) Thẻ bảo hiểm sức khỏe quốc dân (chỉ người có tham gia bảo hiểm)
(4) Thẻ thông báo mã số cá nhân, hay thẻ my number (thẻ mã số cá nhân)

Cụ thể xin hãy liên lạc đến ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.
◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây. (tiếng Nhật)
      

Categories

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP