Khi chuyển nhà từ thôn/thành phố/quận/tỉnh khác đến thì cần làm thủ tục gì?

Cần làm thủ tục chuyển vào tại quầy dịch vụ ở văn phòng ủy ban quận (thông tin cư trú) thuộc quận mới chuyển vào.

[Người khai báo]  Người chuyển vào hoặc chủ hộ khẩu
Người được ủy thác (cần giấy ủy thác)
※Trường hợp người được ủy thác là họ hàng nhưng sống riêng thì cũng cần giấy ủy thác.

[Thời hạn khai báo]  Trong vòng 14 ngày kể từ ngày chuyển đến

[Giấy tờ cần thiết]
1. Con dấu (trường hợp người ký tên trên đơn thay đổi địa chỉ là người chuyển đến thì không cần con dấu)
2. Giấy chứng nhận chuyển đi (trường hợp chuyển nhà trong khu vực thuộc thành phố Osaka, hay tại thôn/phố/quận/thành phố chuyển đi đã nộp đơn đặc lệ chuyển đi thì không cần giấy này nữa)
3. Giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt hay thẻ ngoại kiều
4. Sổ lương hưu (chỉ người tham gia lương hưu quốc dân đối tượng thứ 1)
5. Thẻ thông báo hay thẻ my number (thẻ số cá nhân) của tất cả thành viên đã chuyển vào.

Cụ thể xin hãy liên lạc đến ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.
◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây. (tiếng Nhật)
                   

Categories

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP