Liên quan đến thuế thành phố (như thuế thị dân thành phố, thuế tài sản cố định, thuế xe hạng nhẹ…) ở đâu?

Cấp tại phòng thuế thuộc ủy ban thôn/phố/quận/thành phố (mất phí).

Trường hợp ở thành phố Osaka, dù nơi sống hay tài sản ở quận nào thì cũng có thể nhận được giấy chứng nhận ở tất cả các nơi như trên (trừ ngày chủ nhật của tuần thứ 4 trong tháng, và các ngày nghỉ ở ủy ban quận thì không thể phát hành. Ngoài ra, người không đến được các nơi trên thì cũng có thể nhận giấy chứng nhận tại bưu điện hay cửa hàng tiện lợi).
Cụ thể, xin hãy liên hệ quầy phụ trách thuế của ủy ban thôn/phố/quận/thành phố (ở thành phố Osaka thì liên hệ phòng thuế thành phố phụ trách khu vực đó).

◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây. (Tiếng Nhật)

Categories

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP