Consultation Desk para sa mga Dayuhan

Consultation Desk para sa mga Dayuhan

Information Counter para sa Dayuhan

Konsultasyon tungkol sa batas at visa para sa mga dayuhang residente
FAQ para sa mga Dayuhan
Isang Araw ng Serbisyong Pagbibigay ng Impormasyon

外国人のための「一日インフォメーションサービス」

Balita ayon sa Kategorya

Banner Ads
PAGE TOP
%d bloggers like this: